Boerderij: Corridors voor pluimvee, mest en eieren Biddinghuizen

12-12-2017

Het ministerie van landbouw heeft corridors ingesteld in de omgeving van het met vogelgriep besmette bedrijf in Biddinghuizen.

Dit naar aanleiding van de screening in een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf. Omdat er uit deze screening geen nieuwe besmettingen naar voren zijn gekomen, zijn er corridors ingesteld voor een aantal verwerkende bedrijven die in het 10-kilometergebied liggen.

Hierdoor is het mogelijk slachtkuikens, pluimveemest en consumptie-eieren onder voorwaarden en via aangewezen routes van buiten het gebied naar pluimveeslachterij G.P.S. in Nunspeet, mestverwerker Komeko in Dronten en eierbedrijven Nive of Pap Eggs in Nunspeet te vervoeren.

 
 

Inloggen op de ledenportal