Boerderij: Europa akkoord met Belgische steun fipronil-schade

12-12-2017

De Europese Commissie is akkoord met het Belgische voorstel voor schadevergoedingen voor pluimveehouders die zijn getroffen door de fipronil-crisis.

Dit meldt de Vlaamse Vereniging Voorlichting Pluimveehouders. De Europese Commissie erkent dat de crisis een uitzonderlijke gebeurtenis is. Ze heeft een budget van € 21,8 miljoen goedgekeurd voor de landbouwsector. Bijna € 5 miljoen van de eerste enveloppe is vrijgemaakt.

Welke schade wordt vergoed?
De federale vergoedingen beslaan onder andere de terugbetaling van de kosten voor vernietiging van niet-conforme eieren en dieren, de compensatie van de waarde van vernietigde kippen en eieren, laboratorium-analyses en de kosten voor reiniging en ontsmetting.

Vanaf januari zal de FOD Budget en Beheerscontrole de eerste dossiers verwerken. Bedrijven hebben tot 30 april 2018 de tijd om dossiers in te dienen.

 
 

Inloggen op de ledenportal