Boerderij: ‘Verbetering zelfregulering eierketen essentieel’

14-12-2017
Door de fipronil-crisis ligt de eiersector onder een vergrootglas. Maar liefst 4 commissies buigen zich over de aanleiding, de gang van zaken en de afwikkeling van de crisis.

“Fipronil was een ontzettende wake-up call voor de sector”, zegt Bart Jan Krouwel. Hij is voorzitter van de onafhankelijke werkgroep Versterking zelfregulering eierketen, de commissie die de sector zelf de spiegel voor wil houden. “De commissie Sorgdrager, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Algemene Rekenkamer nemen de fipronil-crisis en het functioneren van de overheidsinstanties onder de loep. Wij gaan kijken hoe de sector zichzelf kan verbeteren.”

Bart Jan Krouwel, voorzitter van de onafhankelijke werkgroep Versterking zelfregulering eierketen.

Krouwel heeft de wind in de zeilen, want hoewel zijn werkgroep in april 2018 met een eindrapport wil komen, zijn er nu al voorstellen aan het papier toevertrouwd. De werkgroep heeft geconcludeerd dat een verbetering van de bestaande certificering de voorkeur heeft boven nieuw op te zetten certificering en onderhoudt daarom nauw contact met IKB Ei, waar het grootste deel van de Nederlandse pluimveebedrijven in de eierketen aan deelneemt.

Voorstellen voor verbeterd IKB Ei

Concreet wil de werkgroep de overkoepelende brancheorganisatie van de eiersector Ovoned al in januari voorstellen laten accorderen voor een verbeterd IKB Ei. Een deel van de verbeterde zelfregulering ligt in het beter servicen van de pluimveehouder. De pluimveehouder moet worden ontzorgd op het punt van wat wel en wat niet mag op zijn bedrijf. Ook moeten alle producten en diensten, die op het bedrijf gebruikt worden, officieel gereguleerd zijn en moet de controle op kritische stoffen worden uitgebreid, als ook de informatie uitwisseling tussen overheid en sector en vice versa. Tenslotte pleit Krouwel voor een meer onafhankelijk structuur als het gaat om certificering binnen IKB Ei.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal