Boerderij: Kamer wil opheldering over fipronilsteun

13-12-2017
De Tweede Kamer wil opheldering van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over de steun die België mag geven aan haar boeren die door fipronil zijn getroffen. De Kamercommissie voor landbouw heeft de minister gevraagd toelichting te geven. CDA en ChristenUnie stellen aanvullende schriftelijke vragen.

Eerder heeft staatssecretaris Martijn van Dam aangegeven dat Nederland de Belgische steunaanvraag zou volgen en dat de Kamer op de hoogte zou worden gehouden als de Europese Commissie daarover een besluit zou hebben genomen. Nu heeft minister Schouten, zonder de ins en outs van het besluit van de Europese Commissie te kennen, al aangegeven niet van plan te zijn steun te geven. CDA-parlementariër Jaco Geurts zegt onomwonden ‘teleurgesteld’ te zijn in de reactie van de minister.

Motie voor steun niet in stemming gebracht

Eerder heeft met name de SGP aangedrongen op aanvullende steunmaatregelen voor de pluimveehouders. Een motie (gesteund door 50Plus, PVV en Forum voor Democratie) daarover is echter niet in stemming gebracht.

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik vindt dat Nederland nu ook steun aan de boeren moet geven, omdat anders een ongelijk speelveld ontstaat. Ze heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie. Zij vraagt of de Commissie bereid is Nederland en andere getroffen lidstaten aan te sporen een compensatie- en steunmaatregel af te kondigen voor de getroffen pluimveehouders. Ze vraagt ook of de Europese Commissie middelen beschikbaar heeft.

Aanvullende vragen

Kamerleden Dik-Faber (ChristenUnie) Jaco Geurts (CDA) hebben aanvullende schriftelijke vragen gesteld. Dik-Faber en Geurts willen onder andere weten hoe minister Schouten bij de Europese Commissie een vinger aan de pols heeft gehouden over de Belgische steunmaatregelen, zoals staatssecretaris Martijn van Dam had beloofd. Ze willen ook zien op welke manier omringende landen hun pluimveehouders bijstaan in de fipronil-crisis.

Doorberekenen NVWA-kosten

Ze vragen ook welke kosten de NVWA wil doorberekenen aan de pluimveeketen. Voormalig staatssecretaris Martijn van Dam heeft eerder aan de Kamer gemeld dat het ministerie nog een besluit zal nemen over het doorberekenen van de kosten. Het ministerie heeft daarover nog geen besluit genomen.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal