Boerderij: Meer salmonella bij leghennen in EU

15-12-2017

Bij koppels leghennen in de Europese Unie signaleert de Europese voedselautoriteit Efsa de laatste 2 jaar een toename in aanwezigheid van salmonella, met name het type Salmonella enteritidis. Dat blijkt uit de jaarlijkse zoönose-trendrapportage van Efsa over 2016.

Salmonella kwam voor in 1,44% van de leghennenkoppels in de Europese Unie in 2016, ten opzichte van 1,04% in 2015. Het grootste deel daarvan in 2016, namelijk 1,21%, betrof Salmonella enteritidis.

Veel salmonella in Polen
Polen springt er daarbij uit. In 2016 werd bij 7,15% van de koppels leghennen in Polen Salmonella enteritidis vastgesteld, ruim boven de doelstelling van 2,5% voor Polen. Daarmee haalt het land voor het tweede jaar op rij de Europese doelstellingen voor Salmonella-prevalentie bij leghennen niet. In 2015 was het daarin de enige, in 2016 waren er 4 andere lidstaten die ook de doelstelling niet haalden: Kroatië, Estland, Hongarije en Portugal.

Toename salmonella in laatste 2 jaar
De Europese cijfers over de laatste 2 jaar betekenen een trendbreuk. Kijkend naar de trend over de periode 2008 tot en met 2016 is de algehele lijn dat steeds minder salmonella voorkomt. De laatste twee jaar is echter een toename te zien, ook zonder de Poolse cijfers.

Volgens Efsa is dat ook terug te zien in het aantal humane infecties met Salmonella enteritidis, waar de laatste de dalende trend in de periode 2012 tot en met 2016 is afgevlakt. De autoriteit nuanceert dat met de opmerking dat de data over humane infecties deels beïnvloed kunnen worden door steeds efficiëntere controle in lidstaten en het feit dat data van enkele lidstaten recent voor het eerst zijn meegenomen.

 
 

Inloggen op de ledenportal