Boerderij: SecureEgg moet voedselveiligheid beter helpen borgen

19-12-2017

Legpluimveehouders komen zelf met een plan om collectief de voedselveiligheid in de eierketen beter te borgen.

Het idee is een eigen organisatie op te zetten op basis van het model achter SecureFeed: SecureEgg. De publieke aftrap van het initiatief, ondersteund door ZLTO en LLTB, was maandagavond 18 december in het Limburgse Ysselsteyn en wekte veel belangstelling van zowel pluimveehouders als periferie. Van de aanwezige pluimveehouders meldde 90% zich direct aan als deelnemer: 35 bedrijven die in totaal 4,3 miljoen leghennen vertegenwoordigen.

SecureEgg
Het systeem SecureEgg is er op gericht om alle middelen die op een legpluimveebedrijf binnenkomen preventief te borgen, van drinkwaterbehandeling tot pikmaterialen en bloedluisbestrijdingsmiddelen. Alle combinaties van leveranciers en producten (LPC’s) worden eerst beoordeeld op wettelijke toelating van het product en de IKB/GMP+/SecureFeed-waardigheid van de leverancier. Vervolgens wordt een risicoprofiel opgesteld om te kijken bij welke producten de grootste risico’s zitten op onder andere ongewenste stoffen, track en tracing in de keten, en fraude.

Vooraf producten controleren
“We moeten af van een systeem gebaseerd op vertrouwen,” aldus pluimveehouder Rob Adams, die samen met Imelda Gielen (zelfstandig ondernemer, eerder kwaliteitsmanager in de voerindustrie) de aanzet heeft gedaan tot het initiatief. Adams was één van de pluimveehouders met fipronil in de stallen en de impact daarvan is aanleiding geweest om iets te bedenken dat voorkomt dat het nog eens gebeurt. Adams: “We moeten vooraf checken wat voor producten we op het bedrijf krijgen. Met SecureEgg laten we als pluimveehouders zien dat we voedselveiligheid zeer serieus nemen, blijven we zelf aan het stuur zitten en geven we een krachtig signaal richting eierhandel, retail en consument.”

Collectieve aanpak ontzorgt individuele pluimveehouders
Het systeem moet uiteindelijk leiden tot een lijst met goedgekeurde LPC’s, die deelnemers mogen aanschaffen. Een andere belangrijke pijler is het snel onderling melden van klachten en signalen. Daarnaast is het idee om met de collectieve aanpak individuele pluimveehouders te ontzorgen.

Om SecureEgg daadwerkelijk van de grond te krijgen wordt legpluimveehouders gevraagd om een financiële bijdrage van € 250, om een start te kunnen maken. Daarnaast worden bedrijven uit de periferie en de overheid gevraagd om een bijdrage, en wordt samenwerking gezocht met IKB Ei. SecureEgg wil wel onafhankelijk wil blijven. De werkgroep achter SecureEgg (met naast Adams en Gielen nog 3 pluimveehouders en een pluimveedierenarts) werkt aan een bedrijfsplan voor het initiatief en wil vaart maken. In januari of februari hoopt de club te starten met de LPC-lijst, om in februari of maart te starten met de bouw van het systeem.

 
 

Inloggen op de ledenportal