Boerderij: ‘Fipronil brengt winst’

27-12-2017
Na alle ellende nu even de positieve kanten van de fipronil-affaire. Er is grote winst geboekt op meerdere fronten.

“Door de hoge eierprijzen verdienden de beste kippenhouders in 2017 tot € 400.000”, leest Hanna voor. “Dat is meer dan twee keer het salaris van een minister. Dan mag je niet mopperen.”

“Behalve de getroffen boeren”, werp ik tegen.“Die leiden grote verliezen. De kloof tussen de inkomens in de leghennensector is daardoor nog nooit zo groot geweest. En het is wrang te constateren dat de ene groep kippenboeren rijk wordt door de fipronil-affaire en de andere arm.”

Eierprijzen schoten omhoog

“De belangrijkste winst van de fipronil-crisis is dat we zien dat de consument best meer voor eieren wil betalen”, zegt Hans. “Door de krapte schoten de prijzen omhoog. De consument bleef kopen. Het ligt dus aan de supermarkten dat de prijs van de eieren vaak veel te laag is. De consument betaalt graag meer. Daar kunnen we ze in de toekomst aan houden.”

Er is nog een winstpunt. Dat is het aanbod. Er wordt steeds gezegd – en ik zelf heb dat ook gedaan – dat het aanbod in Nederland, als een stip op de kaart, niets uitmaakt voor de prijsvorming. Dat zou niet alleen gelden voor eieren, maar ook voor melk, suiker en meer producten.

De fipronil-affaire bewijst het tegendeel. Er kan van uit Nederland zeker invloed op de prijs worden uitgeoefend. We zijn een klein land, maar een grote exporteur van landbouwproducten. Een paar procent meer of minder maakt dan kennelijk wel wat uit.

Van productiebeheersing naar vraaggestuurd aanbod

Dat brengt me weer bij productiebeheersing. Dat woord is vervangen door vraaggestuurd aanbod. Het komt op hetzelfde neer. Je stemt de productie af op de vraag. Nu de quotering is afgeschaft, is de verwerker de enige, die het aanbod kan sturen. We moeten toch weer eens naar een fabrieksquotum gaan kijken. Zoals Cosun dat doet met suikerbieten.

“En de nieuwe pluimveeclub van Hennie de Haan moet nadenken hoe ze fiscaal-vriendelijk de hoge winst bij de leghennenhouders kan afromen en richting de getroffen fipronil-boeren met grote verliezen kan laten stromen”, sluit Hanna af.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal