Pluimveeweb: Europese sojateelt in 2030 slechts mondjesmaat gegroeid

07-01-2018

Hoewel het areaal de afgelopen jaren procentueel aanzienlijk groeide, beslaat de EU soja productie in 2030 nog steeds niet meer dan enkele procenten van de totale behoefte aan eiwitgewassen voor diervoeder en humane voeding in de EU.

Dat blijkt uit de jaarlijkse EU rapportage over de agrarische sector en de computerberekeningen die toekomstige ontwikkelingen inschatten. Deze ‘Agricultural Outlook’ werd medio december in Brussel gepresenteerd en besproken.

Roemenië en Baltische staten
Het areaal koolzaad neemt af omdat het dieselverbruik aanzienlijk zal afnemen in de komende jaren tot 2030. Daardoor daalt de productie van koolzaadschroot en zal de behoefte aan sojabonen voor veevoerdoeleinden wel degelijk toenemen. Maar omdat de wereldmarktprijzen voor sojabonen zeer concurrerend zijn en blijven wordt de EU teelt van soja, per definitie vrij van genetische modificatie, geremd.

De vraag naar GMO vrij voedsel kan met name in de melkveehouderij in Europa wel een belangrijke rol gaan spelen. In Roemenië groeit de teelt van soja het snelst. In de Baltische staten neemt de Europese Unie een opmerkelijk snelle groei van inlandse eiwitgewassen zoals lupine en veldbonen waar.

Lichte stijging mengvoeromzet
De EU verwacht stabiele prijzen voor mengvoer en een lichte stijging van de mengvoeromzet in kilo’s in de jaren tot 2030. Veruit de grootste afnemer van mengvoeder is de varkenssector. In deze agrarische specialisatie wordt geen groei van de mengvoeromzet verwacht, in tegenstelling tot alle andere veehouderijsectoren waar wel rekening gehouden wordt met een lichte stijging van de voerbehoefte.

Tekst:Erik Colenbrander

 
 

Inloggen op de ledenportal