Boerderij: Vervoersverbod Biddinghuizen wordt opgeheven

08-01-2018

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekt vannacht om middernacht het vervoersverbod rondom het met vogelgriep besmette bedrijf in Biddinghuizen.

Ook worden de landelijke maatregelen licht versoepeld.

Beperkingen vervoer
In het gebied rondom het eendenbedrijf waar 8 december hoogpathogene vogelgriep werd vastgesteld, gelden met ingang van dinsdag 9 januari 2018 geen beperkingen meer voor vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Verplicht klinisch onderzoek
Het ministerie heft ook enkele landelijke maatregelen op. Dat zijn het verplicht klinisch onderzoek bij vervoer van pluimvee naar een pluimveebedrijf, klinische onderzoek van eenden en kalkoenen voor de slacht, en verplichting tot één-op-één transport van pluimvee tussen commerciële bedrijven en eenden en kalkoenen naar de slachterij.

Tentoonstellingenverbod blijft
De andere landelijke maatregelen blijven van kracht. Dat zijn de landelijke ophokplicht, het bezoekverbod/hygiëne-eisen, het tentoonstellingenverbod voor hobbyvogels en het strooiselprotocol voor eendenbedrijven.

 
 

Inloggen op de ledenportal