Boerderij: Saldo legkippen niet eerder zo hoog

11-01-2018

De saldi van legkippen stegen tot bijna het driedubbele van gemiddeld in de laatste 10 jaren (2007 t/m 2016).

Dit komt vooral doordat de eierprijs vanwege de fipronil-affaire in de tweede jaarhelft van 2017 fors opliep. Dit berekende het vakblad Pluimveehouderij.

De brutomarge – de opbrengsten van eieren en uitgelegde legkip minus de kosten van voer en aanschaf van de jonge hen – was vorig jaar bij kooikippen 76,0 cent en bij bruine scharrelhennen 88,7 cent. Gemiddeld per maand. Dat is bij kooikippen 53 cent en bij bruine scharrelhennen 45,2 cent meer dan in 2016.

De brutomarge lag vorig jaar bij kooikippen 50,3 cent en bij scharrelhennen 54,4 cent boven het 10-jarig gemiddelde (2007 t/m 2016). En was in geen van die jaren zo hoog.

Eieropbrengsten en voerkosten
Vooral de hoge gemiddelde eieropbrengst (€ 1,68 bij witte kooihennen en € 1,91 bij bruine scharrelhennen) zorgde voor de ruime saldi. Ook 2012 kende hoge eieropbrengsten: € 1,76 bij kooikippen en € 1,73 bij scharrelhennen. Maar doordat toen de voerkosten (€ 0,96 bij kooi, € 1,02 bij scharrel) hoger waren dan in 2017 (€ 0,73 bij kooi, € 0,78 bij scharrel), bereikte het saldo vorig jaar het extreem hoge niveau.

In 2017 lagen de berekende gemiddelde voerkosten per maand bij kooikippen 5,8 cent en bij bruine scharrelhennen 7,1 cent onder het 10-jarig gemiddelde.

 
 

Inloggen op de ledenportal