Boerderij: Belgische compensatieregeling fipronil geopend

15-01-2018

Belgische pluimveehouders kunnen vanaf begin dit jaar compensatie aanvragen voor schade die zij hebben opgelopen in de fipronil-crisis.

Daarmee geeft de overheid uitvoering aan de Fipronilwet, waar het Belgische parlement in november 2017 unaniem mee instemde. Uit een overzicht van de Vlaamse Landsbond blijkt dat er in België compensatie beschikbaar is voor veel van de opgelopen schade, tot aan vergoeding voor leegstandperiodes aan toe.

Twee compensatieregelingen
België kent twee compensatieregelingen.

  • De Vlaamse overheid vergoedt de kosten voor afvoer en verwerking van met fipronil verontreinigde mest, mits uitgevoerd volgens het voorgeschreven protocol.
  • Er is een uitgebreide landelijke compensatieregeling in België. Vernietigingskosten van zowel fipronil-besmette kippen als eieren worden voor 100% vergoed. Voor die kippen en eieren krijgen pluimveehouders bovendien een vergoeding van 90% van de waarde. Daarnaast is er compensatie voor 50% van de waardevermindering van niet-besmette consumptie- en broedeieren van bedrijven die op slot zaten, compensatie voor kosten van reiniging en ontsmetting, en analysekosten. Verder is er een vergoeding voor leegstandperiodes, variërend naar de leeftijd van geruimde kippen.

Uitgebreide compensatieregeling
België heeft groen licht gekregen van de Europese Commissie om pluimveebedrijven te compenseren. De uitgebreide regeling in België staat in schril contrast met Nederland. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer verwierp in december 2017 een motie voor steun voor bedrijven die te maken hebben gehad met fipronil. NVWA en het ministerie van LNV zijn nog in overleg over de rekening die pluimveehouders boven het hoofd hangt van de werkzaamheden die de NVWA heeft verricht op pluimveebedrijven vanwege fipronil.

 
 

Inloggen op de ledenportal