Boerderij: Afvoer fipronil-mest nog altijd probleem

16-01-2018
Het afvoeren van vervuilde mest van pluimveebedrijven betrokken bij de fipronil-crisis blijft een probleem.

Pluimveeorganisaties LTO/NOP en NVP inventariseren hoeveel vervuilde mest er nog op pluimveebedrijven ligt, om de urgentie van het probleem bij de overheid te benadrukken.

De sectororganisaties vragen de overheid om medewerking aan oplossingen, waaronder het kunnen homogeniseren van met fipronil en/of amitraz vervuilde mest en schone mest op pluimveebedrijven. BMC Moerdijk, de enige praktische afvoermogelijkheid voor de vervuilde mest op dit moment, gaat binnenkort vier weken dicht voor groot onderhoud. Mest die te lang blijft liggen is steeds moeilijker te verbranden. Bovendien zijn bepaalde partijen mest te nat voor verbranding bij Moerdijk, en de verbrandingscentrale kan maximaal 1.000 ton vervuilde mest per week verwerken.

Mestverbranding bij Rendac

Afvalcentrale ARN in Weurt verwerkte vorig jaar eenmalig 2.500 ton natte mest, maar heeft geen capaciteit om meer mest te verwerken. Rendac is technisch niet ingericht op mestverbranding. Indien noodzakelijk zou een deel daar mogelijk kunnen worden verwerkt, maar tegen hoge kosten voor de pluimveehouders, melden LTO/NOP en NVP.

Vervuilde mest opgeven bij meldpunt

Pluimveebedrijven kunnen via de website van het Poultry Expertise Centre bij het Fipronil-meldpunt Gelderse Vallei anoniem opgeven hoeveel vervuilde mest er nog op hun bedrijf ligt. De sectororganisaties vragen alle mest op te geven, ook als deze al is aangemeld bij BMC.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal