Boerderij: € 500 voor fipronil-boeren is geen staatssteun

18-01-2018
De envelop met € 500 die 39 pluimveehouders in de gemeente Barneveld rond kerst hebben gekregen, is geen staatssteun en ook geen tegemoetkoming in levensonderhoud.

De gemeente zegt dat de aard van de gemeentelijke attentie maakt dat het geen inkomenssteun of bedrijfsfinanciering betreft die als staatssteun kan worden aangemerkt. Evenmin is het een tegemoetkoming in levensonderhoud, want daarvoor moet een vermogens- en inkomenstoets worden gedaan.

Twee enveloppen teruggestuurd

Twee ondernemers hebben de envelop onder dankzegging teruggestuurd naar de gemeente met de mededeling dat deze niet naar hen gestuurd had hoeven worden.

Naast de persoonlijke attentie heeft de gemeente Barneveld samen met de gemeente Ede en Provincie Gelderland geld uitgetrokken om bij te dragen in de kosten van mestafvoer en een structurele aanpak van de onderliggende oorzaak van de fipronil-crisis.

 

Gerelateerde tags:

   
 
 
 

Inloggen op de ledenportal