Pluimveeweb: Afvoer van fipronil besmette mest is en blijft nijpend probleem

22-01-2018

De afvoer van fipronil besmette pluimveemest is en blijft een nijpend probleem. Er is, naast de beperkte mogelijkheid van verbranding bij BMC Moerdijk, dringend behoefte aan aanvullende mogelijkheden.

Dat schrijft het Poultry Expertise Centre uit Barneveld maandag 22 januari in haar nieuwsbrief over fipronil. Na het verbranden van ruim 2.500 ton fipronil besmette mest is er bij ARN Weurt geen capaciteit meer beschikbaar.

Aanvullende mogelijkheden

Als mogelijke oplossingen ziet het Poultry Expertise Centre:

  • Het homogeniseren van (“te natte”) vervuilde mest met (droge) schone mest, zodat deze als gangbaar kan worden afgezet of voldoende droge stof bevat om te verbranden. Gecombineerd met een praktisch, uitvoerbaar protocol voor bemonstering, verzegeling en vrijgave.
  • Aanpassen van de MRL naar een realistische norm.
  • Het verbranden van mest in andere verbrandingscentrales tegen een realistisch tarief.  
  • Behandelen van mest zodat de mest onder MRL komt.
  • Het afvoeren van vervuilde mest en opslaan op een centrale opslag.

„Helaas heeft het vele overleg tussen de sector en LNV/NVWA nog niet tot concrete oplossingen geleid. Om inzicht te verkrijgen in de totale hoeveelheid vervuilde mest die nog op de bedrijven ligt, verzoeken wij u (voor zo ver nog niet gebeurd) de voorraad hiervan te melden via: https://www.poultryexpertisecentre.com/inventarisatie-mestafzet-problemen

Pluimveehouders kunnen deze opgave anoniem doen. „Geeft u s.v.p. alle vervuilde mest op, ook als deze al (voor een deel) is aangemeld bij BMC. Het meldpunt verzamelt de informatie. Met uw informatie wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan en het dient geen ander doel dan deze inventarisatie”, schrijft het Poultry Expertise Centre.

Protocollen bemonstering mestvoorraad en slachtkippen

Afgelopen weken ontving het meldpunt fipronil van het Poultry Expertise Centre veel vragen over de protocollen m.b.t.:

  • Slachten van uitgelegde en gedeblokkeerde legkippen en moederdieren, met een fipronilgehalte in het buikvet boven MRL (0,006 mg/kg) maar wel vrijgegeven door NVWA (onder 0,012 mg/kg).  Dit protocol biedt de mogelijkheid, na vaststelling van de fipronilwaarde in het buikvet tussen deze twee waardes, een proefslachting met minimaal 10 dieren uit te voeren. De karkassen dienen volgens protocol te worden verwerkt waarbij de fipronilwaarde van het totale karkas bepalend is voor vrijgave (MRL is dan 0,005 mg/kg).
  • Kanalisatie van mestvoorraad (scenario 3): er is overleg gaande om in dit complexe en veeleisende protocol nog wijzigingen door te voeren.

Pluimveehouders kunen deze protocollen op de website van Avined vinden: http://www.avined.nl/thema/fipronil

Actie ‘Boenen bij de Boeren’ afgesloten

Door de combinatie van het toenemend aantal vrijgegeven stallen en de vogelgriepsituatie zijn er sinds begin december geen oproepen van pluimveehouders meer binnen gekomen voor de inzet van vrijwilligers op hun bedrijf. De actie is daarom beëindigd.

In totaal heeft 27 keer een groep vrijwilligers werkzaamheden verricht bij getroffen pluimveehouders. Het ging om mest verwijderen, eieren vernietigen, opruimen, opnieuw inrichten en plastic onderdelen vervangen. Meer dan 100 vrijwilligers hebben zich ingezet.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal