Boerderij: Rabo-sectorspecialist: Duitsland leidend voor Nederlandse eiersector

25-01-2018
De Nederlandse eiersector is in belangrijke mate afhankelijk van export en Duitsland is de grootste exportbestemming van Nederlandse eieren. In de Duitse eierimport heeft Nederland een sterke koppositie.

“De vraag is of we onze positie op de Duitse markt kunnen vasthouden. We moeten zorgen dat onze eieren van onbesproken gedrag zijn. En daar ligt nog wel een uitdaging, hebben we het afgelopen jaar gezien. Laat dat een les zijn.” Dit betoogde Jeroen van den Hurk, sectorspecialist Food & Agri en Pluimveehouderij bij Rabobank Nederland dinsdag tijdens een studiedag legpluimveehouderij van Vitelia Voeders. Hij gaf daarin onder meer zijn visie op de vooruitzichten voor de Europese legsector en de toekomstige positie van Nederland.

Populariteit kip- en eiproducten groeit in EU

De vooruitzichten van de Europese pluimveesector zijn gunstig, want consumenten kiezen in toenemende mate pluimveeproducten. De consumptie van dierlijke eiwitten zal de komende paar jaar groeien voor eieren (+0,7%) en pluimveevlees (+1,0%), meer dan voor varkensvlees (+0,1%) en rundvlees (-0,1%).

Hoewel Nederland qua productie van eieren in Europa op de zesde plaats staat, is ons land verantwoordelijk voor 40% van de exportwaarde van eieren binnen Europa. Na Duitsland is Nederland de belangrijkste importeur van eieren. “Nederland moet Duitsland volgen, want het exportpotentieel naar andere landen is beperkt.” Van den Hurk signaleert in Duitsland, dat een redelijke stabiele zelfvoorzieningsgraad heeft, een markttrend die zich beweegt naar vrije uitloop en biologische eieren.

Exportpositie herstellen na fipronil-crisis

De eiermarkt in Europa was tot de fipronil-crisis aardig in balans. De afgelopen tien jaar steeg de productie van tafeleieren met 0,2% en die van eiproducten met 0,3% per jaar. De productie overstijgt de consumptie met ongeveer een halve kilo per hoofd. “De vraag is of de exportpositie van de EU zich kan herstellen nu er door de fipronil 20 tot 30 miljoen leghennen minder zijn.”

Tot de belangrijkste ‘keyfactoren’ die de veranderingen in de pluimveehouderij in de EU zullen bepalen rekent Van den Hurk vogelgriep, brexit, de toenemende zelfvoorziening, de trend naar kooi-vrij en het ‘onberekenbare’ Oekraïne. Nederland is volgens de Rabo-man grotendeels al klaar voor ‘cage-free’, hoewel nog steeds zo’n 18% van de Nederlandse eierproductie uit verrijkte kooien/kolonie-huisvesting komt. Wat volgens hem in 2025 zal zijn gedaald tot onder de 5%. In Frankrijk en Spanje zijn volgens hem grote veranderingen in de huisvesting van leghennen aanstaande.

‘Biosecurity moet vaster tussen de oren komen te zitten’

Indien er een ‘harde brexit’ komt, zal dat leiden tot importheffingen. En aangezien de Britse eierindustrie een belangrijke importeur van eiproducten is, kan dat gevolgen hebben, ook voor de Nederlandse eiersector.

In relatie tot vogelgriep zei Van den Hurk dat biosecurity ‘vaster tussen de oren moet komen te zitten’ bij pluimveehouders en dat bedrijven er alles aan moeten doen AI-besmettingen te voorkomen.

Ei met lage kostprijs óf met toegevoegde waarde

Van den Hurk adviseerde de legpluimveehouders onder meer te kiezen voor óf produceren tegen een lage kostprijs (verrijkte kooi en/of scharrel) óf voor de productie van eieren met toegevoegde waarde (vrije uitloop, biologisch, merkei). De traditionele keten van bulkgoederen staat onder druk. “Het is tijd voor een ander perspectief”, zei hij. Een perspectief passend bij veranderingen in de samenleving, zoals ander aankoopgedrag, meer gemaksvoeding, beleving, duurzamer, diervriendelijker, minder voedselverspilling.

Samenwerking en gegevensuitwisseling binnen de keten biedt volgens Van den Hurk mogelijkheden om een product met meer toegevoegde waarde te produceren. De vraag is dan wel wie in zo’n ketenverband de regie neemt. Daar verschilden de meningen over; duidelijk is wel dat wie de regie wil snel moet opstaan. Anders kan de kans verkeken zijn.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal