Boerderij: Fipronil-claims vallen op mat

31-01-2018

Eierhandelaren benaderen pluimveehouders om concrete schadeclaims in het kader van fipronil af te wikkelen. Enkele pluimveehouders gaven dat aan tijdens een bijeenkomst voor fipronil-getroffen pluimveebedrijven dinsdagavond, 30 januari, vertelt Jan Workamp van het meldpunt fipronil Gelderse Vallei.

De hoogte van de claims varieert enorm door zowel de bedrijfsomvang als de verschillende manieren waarop eieren zijn afgezet. In de meest extreme gevallen gaat het om claims van enkele tonnen, bleek tijdens de bijeenkomst. Pluimveehouders kregen na de zomer al een brief van hun eierhandelaar dat zij aansprakelijk gesteld zouden worden voor de schade van terughaalacties. Die claims worden nu geconcretiseerd.

Voer voor juristen
Workamp noemt het wel ‘voer voor juristen’. Zelfs wanneer pluimveehouders verzekerd waren voor recall-schade trekken verzekeraars hun handen ervan af, omdat er geen sprake zou zijn geweest van gevaar voor de volksgezondheid. Workamp: “Als een rechter de verzekeraar daarin gelijk geeft, komt de aanpak van de NVWA daar wel haaks op te staan.”

Andere knelpunten die tijdens de avond naar voren kwamen zijn de (problematische) afzet van vervuilde mest, en de aanhoudende controles van de NVWA op eieren in de supermarkt. Voor de mest werken Avined en de NVWA aan een protocol dat het mogelijk zou moeten maken deze op bedrijfsniveau te homogeniseren. Bij de aanhoudende controles, die veel onrust en onzekerheid geven bij pluimveehouders, plaatst Workamp grote vraagtekens. “Het zijn eieren van vrijgegeven bedrijven, die beschikken over aanvullende analyses onder de maximale residulimiet (MRL). We weten dat er bij een andere steekproef eieren soms net boven de MRL kunnen zitten, maar weten ook dat deze geen enkel gevaar voor de volksgezondheid vormen.”

Geen eieren meer vernietigd
Over de gehele linie was de stemming wel duidelijk anders dan bij fipronil-avonden enkele maanden geleden, zegt Workamp. De aanwezige pluimveehouders konden weer meer richting de toekomst kijken. Bij het meldpunt zijn geen pluimveebedrijven bekend die nog eieren moeten vernietigen. Volgens de NVWA zijn nog 57 stallen volledig geblokkeerd. Dat gaat waarschijnlijk om stallen die (nog) leeg staan, of waar net jonge hennen in zijn opgezet die pas vier weken na opzet bemonsterd mogen worden. Van de 793 stallen die bij de fipronil-zaak betrokken waren, zijn er 424 volledig vrijgegeven. Anderen moeten nog op mest of dieren worden vrijgegeven.

 
 

Inloggen op de ledenportal