Boerderij: Oplossing voor afvoer fipronil-mest

01-02-2018
De NVWA heeft een protocol goedgekeurd dat het mogelijk maakt om met fipronil verontreinigde pluimveemest op bedrijfsniveau te vermengen (homogeniseren) met eigen schone pluimveemest.

Op deze manier kan de mest, mits onder de vastgestelde normen, worden afgezet in het reguliere kanaal en is er een oplossing voor (een deel van de) pluimveebedrijven die omhoog zitten met hun voorraad vervuilde mest.

De tevreden organisaties LTO Nederland, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en Avined laten weten dat het door de sector en de NVWA opgestelde protocol voor voorraadbemonstering mest donderdag 1 februari nog op de website van Avined geplaatst zal worden.

Voorraad van 11.500 ton mest

De belangenbehartigers inventariseerden twee weken geleden hoeveel met fipronil vervuilde mest er nog op pluimveebedrijven lag om de urgentie van het probleem bij de overheid te benadrukken. Volgens die inventarisatie ligt er een voorraad van 11.500 ton. Die kan op dit moment praktisch gezien alleen bij BMC Moerdijk afgezet worden. De mestverbrandingscentrale gaat komende week echter dicht voor onderhoud, en in het tweede kwartaal nog eens zes weken. Mest die te lang blijft liggen wordt echter steeds moeilijker te verbranden.

Nu kan de gemengde mest op een verantwoorde manier via het reguliere circuit worden afgezet, mits deze voldoet aan de vastgestelde norm voor verontreiniging met fipronil of amitraz, aldus de pluimveebelangenbehartigers.

Pluimveemestcentrale week stil

De pluimveemestverbrandingscentrale BMC ligt vanaf vrijdag 2 februari stil voor gepland regulier onderhoud. Dit gaat ongeveer een week duren. Dit onderhoud vindt 5 à 6 keer per twee jaar plaats. De laatste keer was afgelopen herfst, de volgende keer zal omstreeks oktober zijn.

In het tweede kwartaal van dit jaar is ook een langdurige stop gepland voor groot onderhoud. Dan zal de centrale minimaal 6 weken buiten dienst zijn. Het is voor het eerst sinds de start van de centrale in september 2008 startte dat groot onderhoud nodig is.

Het bedrijf Orgafert, dat verantwoordelijk is voor de logistiek van de mestaanvoer van Coöperatie DEP naar de verbrandingscentrale, houdt er voor de zekerheid rekening mee dat de centrale dan 8 weken stil ligt. In die tijd wordt mest in opslagen gereden.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal