Boerderij: Kosten fipronil-monstername €?0,7 miljoen tot €?1,3 miljoen

09-02-2018

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft tot 1 december tussen de € 0,7 miljoen en € 1,3 miljoen aan kosten gemaakt die doorbelast moeten worden aan pluimveehouders.

Het gaat om alle kosten van monsternames en laboratoriumanalyses, na de eerste inspectie. Die voor rekening is van de overheid. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) meldde dat donderdag 8 februari in reactie op Kamervragen van het CDA en de ChristenUnie.

Rekening voor exploitant
Waarschijnlijk is dat bedrag sindsdien nog flink opgelopen. Op 6 december waren van de 793 stallen er nog 508 niet volledig vrijgegeven. Daar moest dus nog bemonsterd worden voor volledige vrijgave.

Minister Schouten meldt dat die kosten in principe, op basis van een Europese verordening, voor rekening komen van de exploitant die verantwoordelijk is voor de niet-naleving, maar dat de kosten nog niet zijn doorberekend aan de betreffende pluimveehouders. Eind vorig jaar waren het ministerie en de NVWA nog in overleg over de kosten. Het ministerie wilde donderdag niet reageren op de vraag of daarover een besluit is genomen.

Steunmaatregelen België
De minister reageert wel op de steunmaatregelen van de Belgische overheid in het kader van de fipronil-crisis. Volgens Schouten verschilt de Belgische situatie van de Nederlandse doordat het middel Dega16, zonder fiproni, in België wel toegelaten is, maar in Nederland niet. “Daarom is de directe schade primair een zaak en verantwoordelijkheid van de betrokken bedrijven zelf, waarbij ik besef dat deze situatie een aantal bedrijven hard raakt,” stelt ze.

Net als in Nederland staat het middel echter ook in België niet op de lijst van toegelaten biociden. De SGP heeft de minister schriftelijk gevraagd of er daarmee wel sprake is van een wezenlijk andere situatie, in het kader van al dan niet geoorloofde staatssteun. De FAVV noemde Dega16 eerder ‘een biologisch product op basis van plantenextracten, niet onderworpen aan een voorafgaande registratie of toelating’.

 
 

Inloggen op de ledenportal