Pluimveeweb: 'Sla fipronilmest op een centrale plek op'

12-02-2018

Hugo Bens van LTO/NOP wil dat er een centrale plek komt om de ruim 11.000 ton fipronilmest op te slaan.

Uit een inventarisatie onder pluimveehouders blijkt dat er momenteel ruim 11.000 ton fipronilmest op pluimveebedrijven opgeslagen ligt. „Er zijn bedrijven die apparatuur hebben om mest te mengen. Ook kunnen ze dan makkelijker aan schone mest komen zodat op één punt de kippenmest kan worden gemengd”, legt Bens uit. „Dit geef ik al vanaf augustus aan, maar nog steeds is het niet gebeurd en ligt er nu ruim 11.000 ton vervuilde mest. Er moet nu ingegrepen worden”, zegt hij tegen Omroep  Gelderland.

De pluimveehouder uit Haps licht het probleem toe. „Op dit moment heb je twee manieren om je met fipronil vervuilde kippenmest af te voeren. Het kan of naar de verbrandingsoven in Moerdijk, waar een wachtrij is of je kunt de vervuilde mest mengen met schone mest.” Maar dat duurt dus erg lang.

Door een centrale plek te regelen hopen de pluimveesector, LTO, branchevereniging Avined en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, dat de bergen vervuilde mest vlotter zijn weggewerkt.

‘Makkelijker voor de NVWA’

Bens: „Er zijn bedrijven die alles hebben staan: je brengt vrachtwagens vol mest - met gps - naar één terrein toe. Alle vervuilde mest ligt dan op één plek waar ook makkelijk schone mest naar toe kan. Vervolgens kan dat bedrijf het gaan mengen. Dat is ook nog makkelijker voor de NVWA die de mest moet testen voor het gebruikt kan worden. Het zal ook sneller gaan, want een boer zal op eigen terrein eerst maanden erover doen om genoeg schone mest te verzamelen om daarna te gaan starten met mengen.”

De NVWA neemt een monster van de gemengde kippenmest om te kijken of de fipronilwaarde voldoende is gezakt. Pas na die controle mag de mest afgevoerd worden naar bedrijven die de mest gebruiken.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat via een woordvoerder schriftelijk weten wel in gesprek te willen gaan met de verschillende partijen in de pluimveesector. „Als de sector nieuwe maatregelen wil nemen, zal het ministerie, zoals steeds gedaan is, kijken of daarbij gefaciliteerd kan worden”, reageert de woordvoerder. Het is afwachten of het ministerie akkoord gaat met een centrale plek om vervuilde kippenmest te mengen.

‘Schone mest aanvoeren’

Jan Workamp van het meldpunt fipronil Gelderse Vallei bedacht ook nog een andere oplossing. „Ik vind dat er een mogelijkheid moet komen om schone pluimveemest aan te voeren op een bedrijf om vervolgens te kunnen mengen met besmette mest totdat het onder de maximale norm zit om af te voeren.”

„Op pluimveebedrijven ligt vaak vele tonnen met fipronil besmette pluimveemest. Nu de nieuwe hennen in de stal zitten, produceren die relatief weinig mest. Te weinig om te mengen. Dan zou het heel lang duren voordat alle fipronil besmette pluimveemest afgevoerd kan worden van de pluimveebedrijven. Aanvoer van schone pluimveemest van andere pluimveebedrijven voor het mengen, zou dit proces versnellen”, licht Workamp toe. „Ik zou niet weten waarom dit juridisch niet zou mogen.”

Tekst:Tom Schotman & Omroep Gelderland

 
 

Inloggen op de ledenportal