NieuweOogst: Schouten handhaaft ophokplicht vanwege vogelgriep

14-02-2018

De landelijke ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep blijft gehandhaafd. Wel wil landbouwminister Carola Schouten op zeer korte termijn een nieuwe risicoanalyse van de deskundigengroep dierziekten.

Op een eendenbedrijf in Biddinghuizen werd 8 december 2017 werd hoogpathogene vogelgriep van het H5N6-type vastgesteld. Er kwamen toen maatregelen in het tien-kilometergebied rond dit bedrijf, als ook diverse landelijke maatregelen.

Later is het virus ook vastgesteld bij een kinderboerderij in Biddinghuizen en bij een hobbyhouder in Rhoon. Het vervoersverbod rond het besmette eendenbedrijf in Biddinghuizen is op 9 januari 2018 ingetrokken. Er gelden geen maatregelen meer specifiek voor dat gebied.

Tussen bedrijven
Met ingang van 9 januari 2018 zijn er eveneens enkele landelijke maatregelen versoepeld. Er was namelijk geen sprake van nieuwe besmettingen van bedrijven in Nederland en Europa en de introductie leek via wilde vogels plaats te vinden.

De kans op verspreiding van het vogelgriepvirus tussen bedrijven in Nederland en vanuit andere Europese lidstaten is hiermee klein. Daarom zijn maatregelen die betrekking hadden op het voorkomen van verspreiding van het virus tussen bedrijven ingetrokken.

Wilde vogels
Dat geldt dus voorlopig nog niet voor een aantal maatregelen die wel verband houden met de insleep van vogelgriep vanuit wilde vogels naar pluimveebedrijven. De deskundigengroep dierziekten adviseerde half januari de ophok- en afschermplicht, een bezoekverbod en de registratieplicht en een tentoonstellingsverbod voorlopig nog te handhaven.Ook mag op eendenbedrijven strooisel enkel met gebruik van een hygiëneprotocol aangebracht worden.

 
 

Inloggen op de ledenportal