Boerderij: NOP herstelt berekeningswijze notering kooi-eieren

23-02-2018
De LTO/NOP Begeleidingscommissie van de NOP-richtprijs heeft deze week de uitgangspunten voor de berekening van de NOP-richtprijs voor kooi-/kolonie-eieren opnieuw aangepast.

Deze zijn nu weer gelijk aan die voor week 6. In die week paste de commissie de systematiek van NOP-richtprijs aan door de Duitse notering Weser-Ems Verarbeitung (voor kooi-eieren bestemd voor de industrie) als component mee te nemen in de berekening in de plaats van prijsopgave door de Nederlandse eierhandel. Eierhandelaren gaven toen al enkele weken geen prijzen meer door omdat een andere component van de richtprijs – de Franse notering van Rungis voor eieren voor de industrie – volgens de handelaren al weken achtereen te hoog was en geen goede afspiegeling van de markt was. En daarmee gaf ook de NOP-richtprijs geen goed beeld van de markt.

Rungis-notering weer in lijn met Weser-Ems-notering

Afgelopen woensdag hebben de Begeleidingscommissie en vertegenwoordigers van Anevei, de branchevereniging van de eierenhandelaren, overlegd over de uitgangspunten voor de NOP-richtprijs. Dit overleg heeft erin geresulteerd dat eierhandelaren weer prijsopgaven doen. Argumentatie is dat de Rungis-notering inmiddels weer in lijn is met de Weser-Ems-notering voor industrie-eieren.

Nieuwe opzet

Tijdens het overleg is ook afgesproken om de systematiek van de berekening van de kooirichtprijs te herzien en komen tot een nieuwe opzet, net zoals vorig jaar is gebeurd met de NOP-richtprijs2.0 voor scharreleieren. Daarover zullen Anevei en de Begeleidingscommissie nog verder spreken. De Begeleidingscommissie heeft het voornemen om binnen zes weken met een concept-voorstel te komen.

 

 
 
 

Inloggen op de ledenportal