Pluimveeweb: IKB Ei 2018 fors duurder

28-02-2018

De deelnemersbijdrage IKB Ei in 2018 is verhoogd van 160 naar 260 euro per KIP-nummer per jaar voor primaire bedrijven (incl. broederijen). Voor pakstations en verzamelaars is de deelnemersbijdrage vastgesteld op 1666 euro voor grote pakstations en voor kleine pakstations 833 euro. IKB Ei wil dit geld gebruiken voor noodzakelijke maatregelen ter versterking van het systeem.

Daarnaast zijn er per 1 maart een aantal wijzigingen in IKB Ei opgenomen voor pluimveehouders en broederijen. De risicoanalyse dioxine/pcb en informatieblad zijn de belangrijkste wijzigingen voor pluimveehouders.

De maatregelen die de afgelopen jaren in IKB Ei genomen zijn voor het voer, de uitloop en de extra monitoring, hebben ertoe geleid dat het risico op dioxine en pcb’s in eieren drastisch is teruggebracht. Voor pluimveehouders met een vrije uitloop is het belangrijk om regelmatig een risicoanalyse uit te voeren om de eventuele aanwezigheid van dioxine en pcb’s te verkleinen. Bijvoorbeeld bij het aanbrengen van veranderingen in de uitloop zoals zand storten.  IKB Ei heeft hiervoor een risicoanalyse dioxine/pcb’s ontworpen, waarmee de pluimveehouder de risicoanalyse zelf kan uitvoeren. Ook is er een informatieblad waar meer informatie over dioxine en pcb’s is te vinden.

Pluimveehouders die starten met vrije uitloop moeten als nieuwe deelnemer een risicoanalyse voor dioxine / PCB’s uitvoeren voordat de erkenningscontrole plaatsvindt. Bekijk hier de voorschriften. De voorschriften IKB Ei broederijen zijn herzien en treden per 1 maart 2018 in werking.

Eerdere veranderingen
Vanaf 1 augustus 2017 is de eis dat diervoerder afkomstig moet zijn van GMP+ gecertificeerde diervoerderleveranciers vervangen door de eis dat dergelijke bedrijven SecureFeed-erkend moeten zijn. Op het bedrijf mogen alleen (grondstoffen van) pluimveevoerders van SecureFeed gecertificeerde diervoederleveranciers aanwezig zijn. Op de website www.securefeed.eu is terug te vinden of een diervoederleverancier SecureFeed gecertificeerd is. Certificaten afgegeven door OVOCOM, QS of UFAS worden vooralsnog hieraan gelijkgesteld. De eis is van toepassing op alle IKB Ei deelnemers en er geldt een overgangstermijn van 1 jaar.

Vanaf 1 augustus 2017 is IKB Ei bij primaire bedrijven overgestapt naar een nieuwe manier van beoordelen. Tot dan toe kon een controleur een IKB-voorschrift alleen goedkeuren of afkeuren. Bij veel zaken, zoals bijvoorbeeld hygiëne, is de situatie echter niet zo zwart-wit. In de nieuwe systematiek heeft de controleur de mogelijkheid om een weging (A,B,C,D of KO) te geven aan  voorschriften. Deze aanpak wordt ook bij KAT gehanteerd en de ervaring is dat er een beter beeld van de werkelijke situatie op het bedrijf wordt verkregen. De pluimveehouder weet hierdoor ook beter op welke punten hij zich moet verbeteren.

Verdere zelfregulering
Naar aanleiding van de fipronil crisis lopen er vanuit de eiersector en de overheid verschillende initiatieven ter versterking van de zelfregulering in de eierketen. Dit zal de komende maanden leiden tot meerdere veranderingen om IKB Ei als systeem verder te ontwikkelen.

Tekst:Monique van Loon

 
 

Inloggen op de ledenportal