Boerderij: Geen andere bedrijven AI-besmet, corridor naar slachterij

28-02-2018

Rond het AI-besmette vermeerderingsbedrijf in Oldekerk blijken de 2 andere pluimveebedrijven in het 3 kilometergebied vrij van vogelgriep (AI).

Dit blijkt uit de screening die is uitgevoerd. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) maakte dit maandagavond 26 februari bekend. Het ministerie heeft toen ook een aanpassing van de regeling gepubliceerd waarin alle maatregelen voor het beschermings- en toezichtsgebied Oldekerk staan. Die wijzigingen betreffen een corridor naar de pluimveeslachterij van 2 Sisters Storteboom in Kornhorn. En er is een aanvulling op het verbod op vervoer en aanwenden van mest: dit verbod geldt voor pluimveemest, niet voor mest van andere dieren.

Slachterij mag weer slachten
Nu de screeningsresultaten in het beschermingsgebied negatief zijn, mag de slachterij van 2Sisters Storteboom in Kornhorn, gelegen aan de grens van het 10 kilometergebied, weer slachten. Woensdagmorgen 28 februari is daarmee begonnen, nadat de slachterij 2 dagen had stilgelegen.

Voor het transport van slachtrijpe kuiken naar de slachterij gelden wel strikte voorwaarden.

  • Zo moeten de kuikens worden aangevoerd via een aangewezen route,
  • moet het vervoer voldoen aan een hygiëneprotocol,
  • moet er een minder dan 24 uur oude verklaring bij zijn waaruit blijkt dat de kuikens AI-vrij zijn,
  • moet het transport minimaal een dag van te voren worden gemeld aan het ministerie van LNV en
  • moeten de dieren worden geslacht op de dag van aanvoeren.

Pakstations aangewezen door LNV
Het ministerie heeft maandagavond ook enkele pakstations aangewezen waar de consumptie-eieren uit het BT-gebied naar toe mogen. Dit zijn Gebr. Van Beek Group in Wehl (Gld.) en Raalte (Ov.), Eierhandel R. van Zetten in Ommeren (Gld.) en Dijverhof Ei in Uden (N-Br.). Een tussenstation voor de eieren is Frisian Egg in Drachten (Fr.). In het 10 kilometergebied liggen 5 legpluimveebedrijven.

Hubbard-vleeskuikenouderdieren
Op het besmette vermeerderingsbedrijf zaten 31 weken oude Hubbard-vleeskuikenouderdieren die broedeieren produceerden waaruit langzaam groeiende vleeskuikens worden geboren. Het wegvallen van deze productie heeft consequenties voor het aanbod van deze kuikens. De 36.000 ouderdieren op het besmette bedrijf produceerden meer dan 30.000 broedeieren per dag. Volgens de fokkerijorganisatie ‘komen er oplossingen voor het wegvallen van deze productie’. Mogelijkheden daartoe zijn het laten doorleggen van andere koppels ouderdieren die eigenlijk binnenkort zouden worden geslacht, het importeren van broedeieren uit Frankrijk en mogelijk het verlengen van de productieperiode door koppels ouderdieren te ruien.

 
 

Inloggen op de ledenportal