Pluimveeweb: 'Ontken fijnstofprobleem niet'

01-03-2018

De pluimveesector moet de fijnstofproblematiek niet ontkennen, maar proberen oplossingen te vinden om de uitstoot van fijnstof te verminderen. Dat vindt onderzoeker Hilko Ellen van Wageningen University & Research.

De pluimveesector moet de fijnstofproblematiek niet ontkennen, maar proberen oplossingen te vinden om de uitstoot van fijnstof te verminderen.

Dat zegt onderzoeker Hilko Ellen van Wageningen University & Research. „De uitstoot van fijnstof door pluimveebedrijven kan voor longproblemen bij omwonenden zorgen. Hoewel hier nog niet alles over bekend is, moet de pluimveesector dit probleem niet ontkennen”, vindt Ellen. „De pluimveesector moet op zoek naar oplossingen die de uitstoot van fijnstof verminderen.”

Ellen heeft daarbij de voorkeur voor integrale oplossingen in plaats van end of pipe oplossingen zoals een luchtwasser. „Zoek naar oplossingen die een positieve invloed hebben op de resultaten van de dieren, die bijvoorbeeld het stalklimaat verbeteren.”

‘Fijnstof onderzoek deugt niet’
Wetenschapper Jaap Hanenkamp zei onlangs dat het VGO-onderzoek naar de effecten van fijnstof niet deugt. „Door de onderzoeksopzet wordt gesuggereerd dat er een causaal verband is tussen de fijnstofconcentratie in de lucht en gezondheidsklachten bij mensen. Dat is wat anders dan de blootstelling bij mensen te meten”, stelt Hanekamp.

De Gezondheidsraad, een onafhankelijk adviesorgaan dat de overheid, adviseerde twee weken geleden de reductie van de uitstoot van fijnstof en ammoniak uit veehouderijen verder te reduceren. „Recente onderzoekgegevens bevestigen eerdere bevindingen dat mensen die in de buurt van veehouderijen wonen vaker een verminderde longfunctie hebben en een verhoogd risico op longontsteking. Maar het is nog steeds niet duidelijk of er sprake is van een oorzakelijk verband. Daarvoor is het aantal kwalitatief goede onderzoeken te beperkt”, stelt de Gezondheidsraad. 

„Hoewel niet kan worden vastgesteld wat de luchtwegeffecten rond veehouderijen veroorzaakt, is het wel zinvol maatregelen te treffen”, volgens de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad adviseert verdere reductie van de uitstoot van fijnstof. „In de lucht rond veehouderijen zit veel fijnstof en uit onderzoek in stedelijke omgevingen blijkt dat fijnstof waarschijnlijk effecten veroorzaakt op luchtwegen en longen. Reductie van fijnstof bevordert dus de volksgezondheid als geheel. Ook adviseert de raad om de uitstoot van ammoniak verder te verminderen, omdat ammoniak bijdraagt aan de vorming van fijnstof.”

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal