Boerderij: Ophokplicht mogelijk deze maand opgeheven

06-03-2018
Minister Carola Schouten van landbouw hoopt dat ze de ophokplicht voor pluimvee in verband met de dreiging van vogelgriep voor 30 maart kan opheffen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De ophokplicht in Nederland is op 8 december 2017 ingesteld. Dat betekent dat de 16-weken-termijn op 30 maart 2018 verloopt. Dit is de termijn dat uitlooppluimvee maximaal opgehokt mag zitten om de eieren nog als vrije-uitloopeieren te mogen verkopen.

Drie besmettingen

In Nederland zijn deze winter tot nu toe drie besmettingen met hoogpathogene vogelgriep geweest, bij pluimveebedrijven in Biddinghuizen en Oldekerk (Groningen) en bij een hobbylocatie in Rhoon bij Rotterdam.

De deskundigengroep dierziekten heeft op 16 februari 2018 overlegd over de vogelgriepsituatie in Nederland en oordeelde toen dat het bepalen van het insleeprisico van vogelgriep vanuit wilde vogels naar pluimveebedrijven erg moeilijk is, omdat er maar weinig gegevens zijn over de werkelijke infectiedruk binnen de wilde watervogelpopulaties.

Overleg over verstrijken 16-weken-termijn

Minister Schouten hoopt dat de epidemiologische situatie zich gunstig ontwikkelt en dat de ophokplicht op tijd ingetrokken kan worden. “Ik zal in de loop van deze maand de deskundigengroep daar weer over raadplegen. Omdat het onzeker is dat de ophokplicht op tijd kan worden ingetrokken, ben ik in overleg met de belangenpartijen als voorbereiding op een eventueel verstrijken van de 16-weken-termijn”, schrijft ze in haar brief aan de Kamer.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal