Pluimveeweb: Provincie steunt Meldpunt Fipronil met €?100.000

09-03-2018
De Provincie Gelderland stelt € 100.000 beschikbaar voor de voortzetting van het Meldpunt Fipronil, dat is ondergebracht bij het Poultry Expertise Centre in Barneveld.

Tijdens de Statenvergadering woensdag stemden VVD, CDA, PvdA, PVV, CU en SGP in met het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten voor de financiële steun. De burgermeester van Barneveld had namens de gemeenten in de Gelderse Vallei de provincie gevraagd bij te dragen aan het verlichten van de gevolgen voor pluimveehouders van de fipronil-verontreiniging van eieren en stallen.

Steun voor onderzoek en congres

In oktober had de Provincie Gelderland financiële steun toegezegd voor wetenschappelijk onderzoek naar bloedluisbestrijding. Ook verleende de provincie steun aan het congres ‘Fipronil – van problemen naar kansen’ op 27 november 2017.

Efficiëntere dienstverlening

Tijdens de Statenvergadering woensdag werd een door PVV, CU, SGP en CDA ingediende motie aangenomen, waarin Gedeputeerde Staten wordt verzocht de minister van LNV per brief te wijzen op de problemen die er in de praktijk zijn in het contact tussen boeren en de NVWA betreffende het verlenen van vergunningen voor de afvoer van mest en het vrijgeven van bedrijven. Doel van de brief is te komen tot een efficiëntere dienstverlening aan de pluimveehouders.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal