Boerderij: De Haan herkozen als NVP-voorzitter

13-03-2018

Hennie de Haan blijft de komende 3 jaar het boegbeeld van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP).

Ze werd maandagavond 12 maart als voorzitter herkozen tijdens de algemene ledenvergadering van de pluimveevakbond en blijft een 2de 3-jarige-termijn aan. Per 1 januari 2015 begon ze als voorzitter bij de NVP. 

Versnippering in agrarische sector
Tijdens het openbare deel van de vergadering spraken CDA-landbouwwoordvoerder Jaco Geurts en Team Agro NL-secretaris Jolanda Kieftenbeld. Beiden bepleitten het tegenaan van versnippering in de agrarische sector. Geurts prees de samenwerking in de pluimveesector, en stelde dat de grote verdeeldheid in de melkveehouderij die sector weinig heeft gebracht in de fosfaatrechtendiscussie. Hij wees op de ‘humane’ vakbonden FNV en CNV. “Zij worden steeds kleiner, en daarmee wordt ook hun invloed kleiner. Zorg dat je één front vormt.”

Team Agro NL geen belangenbehartiger
Doelstelling van Team Agro NL is om met de hele sector één geluid naar buiten te brengen, hoewel nadrukkelijk niet als belangenbehartiger. Kieftenbeld wees erop dat er nu niet alleen binnenskamers veel versnippering is, maar ook richting het publiek. De pr-organisatie wil de krachten van verschillende bestaande initiatieven te bundelen om zo één landbouwgeluid naar buiten te brengen. De organisatie is bezig daarvoor de financiële middelen daarvoor te verzamelen. Tot nu toe is € 16.452 opgehaald.

 
 

Inloggen op de ledenportal