Boerderij: EU-parlement: niet minder, maar meer voor landbouw

14-03-2018

Het Europees Parlement verzet zich tegen een bezuiniging op het Europees landbouwbudget. Er moet juist geld bij.

De meerderheid sprak zich daarover woensdag uit na een debat over de meerjarenbegroting voor de periode van 2021 tot 2027. De consequentie van de opvatting van het Parlement is dat de bijdrage van de lidstaten omhoog moet van 1% tot ongeveer 1,3% van het bruto binnenlands product. Nederland is tegen een verhoging van de nationale bijdrage aan de EU.

Gat in begroting
De uitspraak van het parlement is een opmaat naar de discussie die daarover tussen de regeringsleiders en de ministers van financiën wordt gevoerd. Met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk ontstaat een gat in de begroting van ongeveer € 14 miljard. De Europese Commissie wil extra geld voor nieuwe taken zoals terreurbestrijding, grenscontrole en klimaatbeleid. Een deel van het geld moet door bezuinigingen vrijkomen, de rest via nieuw geld. Europees begrotingscommissaris Günther Oettinger heeft ook gepleit voor een hogere bijdrage van de lidstaten.

VVD‘er Jan Huitema en D66‘er Gerben Jan Gerbrandy stemden beide tegen verhoging van de bijdrage van de lidstaten. Gerbrandy vindt dat de Brexit moet worden aangegrepen om de Europese begroting te hervormen. Huitema zegt dat eerst bezuinigd moet worden, voordat besloten wordt extra geld uit te geven. Gerbrandy en Huitema behoren tot de vierde fractie in het Parlement. De christendemocraten en socialisten vragen om meer geld. De Europese Commissie komt op 2 mei met haar voorstel voor de nieuwe begroting. Daarna zullen de regeringsleiders van de lidstaten erover beslissen.

 
 

Inloggen op de ledenportal