Pluimveeweb: RIE als eyeopener voor gezond en veilig werken

03-04-2018

Een goed opgestelde risico-inventarisatie en – evaluatie, RIE, brengt de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van een pluimveebedrijf in kaart en helpt ongevallen voorkomen. Het doel is veilig en gezond werken voor zowel pluimveehouders, medewerkers als erfbetreders.

Ton Joosten, sectorspecialist pluimvee bij Stigas is er duidelijk over: „Zodra er gezagsverhoudingen zijn, is een risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht. Dat geldt al bij meewerkende kinderen, losse hulpen en natuurlijk bij personeel.”

Ongevallen voorkomen
Doel van een RIE is het voorkomen van ongevallen. „Bij elk ongeval met blijvend letsel gaan vierduizend bijna-ongevallen aan vooraf. Dat moeten we proberen te voorkomen”, zegt Ton Joosten. Hij wil samen met zijn collega’s het nut van gezondheid en veiligheid onder de aandacht brengen voor zowel medewerkers als erfbetreders. „Ik kom graag op bedrijven. Als preventiemedewerker zie ik zaken die pluimveehouders over het hoofd zien of voor verbetering vatbaar zijn. We willen de risico’s zo klein mogelijk houden en bedrijfsblindheid voorkomen.”

Online 
Een pluimveehouder kan online een RIE invullen. Aan elk op te lossen knelpunt koppelt de pluimveehouder een termijn. Als een knelpunt binnen deze termijn niet is opgelost, krijgt de pluimveehouder automatisch een bericht. De pluimveehouder kan een Stigasadviseur uitnodigen voor een bedrijfsbezoek om te adviseren. Bij een personeelsaantal van meer dan 25 medewerkers of bepaalde certificering is een bedrijfsbezoek als toetsing  van de RIE verplicht.

Stigas heeft uitgewerkte digitale RIE ’s per sector ontwikkeld. Elke vier jaar moet een RIE geactualiseerd worden of eerder bij een organisatie verandering of verbouwing.

„Dit jaar hebben inspecteurs van sociale zaken en werkgelegenheid als opdracht om bedrijven in de varkenshouderij meer te gaan bezoeken. De pluimveebedrijven zullen beslist ook aan de beurt komen. De RIE is binnen de pluimvee nog niet in hun kwaliteitssysteem (IKB) opgenomen. In andere sectoren zoals glastuinbouw of loonwerk is dat wel zo geregeld”, aldus Ton Joosten.

Agrarische opleidingen
Ton Joosten verzorgt regelmatig inleidingen en lessen in het agrarisch onderwijs. Theo Poels, docent veehouderij Citaverde: „Binnen onze opleidingen willen we onze studenten bewust maken van de veiligheidsrisico’s op agrarische bedrijven. In de lessen Bedrijfsmanagement behandelen we het thema “Risico Inventarisatie en Evaluatie”. Dit jaar hebben we de samenwerking gezocht  met Stigas. De studenten zijn met de digitale RIE aan de slag gegaan op hun stagebedrijf. Dit is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Langdurige blootstelling aan stof kan bijvoorbeeld COPD veroorzaken, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is dan ook geen overbodige luxe.”

Ton Joosten kan ook gratis ingeschakeld worden voor een inleiding voor studieclubs of regionale bijeenkomsten.

Stigas is opgericht door LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV en CNV Vakmensen. Deze partijen geven vanuit hun bestuurlijke rol mede richting aan de activiteiten van Stigas. Pluimveehouders die lid zijn van Colland, het samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen in de agrarische sector, kunnen gratis een RIE invullen. LTO leden krijgen korting.

 
 

Inloggen op de ledenportal