Boerderij: Rapport fipronil-crisis: gezamenlijke aanpak werkt

04-04-2018

De gezamenlijke fipronil-aanpak in de Gelderse Vallei blijkt van toegevoegde waarde.

Onder meer het Fipronil-meldpunt bood werkbare oplossingen voor pluimveehouders die de dupe waren van deze crisis. En de NVWA bleek onvoldoende op een crisis voorbereid. Dat staat in het rapport ‘Ervaringen van, met en rond het Fipronil Meldpunt Gelderse Vallei’, opgesteld door het Poultry Expertise Centre. Het Fipronil Meldpunt is een initiatief van tien gemeenten, LTO afdeling Gelderse-Vallei en de NVP en is begin augustus 2017 opgericht.

Fipronil Meldpunt 2.447 keer benaderd
Het meldpunt biedt onder meer een luisterend oor aan pluimveehouders, deelt kennis, brengt knelpunten in kaart en speelt een coördinerende rol. Het Fipronil Meldpunt is 2.447 keer benaderd, zowel via de telefoon als via de mail. Het meldpunt gaf drie nieuwsbrieven uit en organiseerde drie informatiebijeenkomsten.

Commissie Sorgdrager
Het rapport wordt aangeboden aan de Commissie Sorgdrager, die onderzoek doet naar de fipronil-crisis. De belangrijkste conclusies die in het rapport naar voren komen zijn:

1. De samenwerking tussen de initiatiefnemers in de Gelderse Vallei heeft effectief gefunctioneerd;

2. Het Fipronil Meldpunt was een waardevolle schakel tussen pluimveehouders enerzijds en Avined, de NVWA en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) anderzijds;

3. De NVWA was organisatorisch niet voorbereid op een dergelijke crisis en had te veel tijd nodig voor het opzetten van een adequate respons, toegesneden protocollen kwamen pas laat beschikbaar;

4. Het blokkeren van gehele bedrijven (ondanks dat sommige stallen níet met fipronil waren behandeld) heeft grote financiële en emotionele schade veroorzaakt;

5. De te scherpe normstelling heeft geleid tot onnodige vernietiging van voedsel en overbelasting van de infrastructuur.

6. De veldwerkers van de NVWA bleken zich snel in te kunnen werken in de problematiek;

7. De crisis is onnodig groter geworden omdat de NVWA de behandelingen door Chick Friend, na een risicoanalyse in november 2016 en zelfs na de inbeslagneming van de administratie, liet voortbestaan.

 
 

Inloggen op de ledenportal