NieuweOogst: Pakstation legt claim bij fipronilgedupeerden

06-04-2018

De fipronilcrisis zorgde voor een miljoenenschade voor eierhandelaren en pakstations. Die claimen nu schade bij de pluimveehouders die geen of besmette eieren leverden. De gedupeerde pluimveehouders voelen zich onder druk gezet.

'Schandalige praktijken', noemt pluimveeadviseur Jan Brok de manier waarop pakstations en eierhandelaren de kosten die ze tijdens de fipronilcrisis hebben gemaakt, proberen te verhalen op hun leveranciers.

'Pluimveehouders worden onder druk gezet, en soms zelfs gekort op het eiergeld in afwachting op uitbetaling van claims terwijl er geen onderbouwing is bij de ingediende claims.'

Gezamenlijke kosten
Volgens berekeningen van Wageningen University & Research (WUR) wordt de schade van de grotere pakstations geschat op 2 tot 4 miljoen per pakstation. De gezamenlijke kosten schat WUR op 15 tot 20 miljoen euro.

Volgens voorzitter Hubert Andela van brancheorganisatie Anevei varieert de schade per pakstation enorm. Dat geldt ook voor de manier waarop de eierenhandelaren omgaan met het indienen van claims.

Contracten
'Het hangt van heel veel factoren af. Is er bijvoorbeeld iets geregeld in de contracten met de pluimveehouders? Wil de verzekeringsmaatschappij dat de eierenhandelaar eerst zelf de schade verhaalt op de pluimveehouder?', geeft Andela aan.

Volgens hem is er een mechanisme in werking voor aansprakelijkheden door de hele keten. 'Wij kunnen ons daar niet in mengen. Het is een zaak tussen twee ondernemers.'

 
 

Inloggen op de ledenportal