Boerderij: Ophokplicht pluimvee vrijdag landelijk opgeheven

12-04-2018

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heft vanaf vrijdag 13 april de in een deel van Nederland nog geldende ophokplicht op.

Vanaf vrijdag mogen daarmee alle kippen weer naar buiten, na 4 maanden opgehokt te zijn geweest. Door de hogere temperaturen en wegtrekkende wilde vogels vindt de minister het verantwoord de ophokplicht in het hele land op te heffen. 2 weken eerder mochten de kippen in enkele regio’s in Oost- en Zuidoost-Nederland alweer naar buiten.

Naast het opheffen van de ophokplicht worden ook andere nog landelijk geldende maatregelen opgeheven. Dat gaat om: de maatregelen voor het bezoek aan niet-commerciële pluimveehouders, het verbod op wedstrijden en tentoonstellingen, en de verplichtingen voor eendenhouders om strooisel af te dekken en hygiënemaatregelen te treffen bij het aanbrengen van strooisel.

Strenge hygiënevoorschriften blijven van kracht
Alleen de strengere hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen treden blijven van kracht. Die blijven van belang aldus minister Schouten, omdat de risico’s weliswaar lager zijn maar er nog altijd virus circuleert in Noordwest-Europa.

Vervoersbeperkingen regio Kamperveen ingetrokken
Naast het intrekken van de landelijke maatregelen, wordt met ingang van vrijdag 13 april ook het vervoersverbod rond het besmette bedrijf in Kamperveen ingetrokken. Alle vervoersbeperkingen in die regio komen daarmee te vervallen.

Afgelopen winter waren er in Nederland drie uitbraken van hoogpathogene vogelgriep. In december op een eendenbedrijf in Biddinghuizen (Fl.), eind februari op een vermeerderingsbedrijf in Oldekerk (Gr.), en half maart op een eendenbedrijf in Kamperveen (Ov.).

 
 

Inloggen op de ledenportal