Boerderij: Eierprijzen lager dan jaar geleden

13-04-2018

Prijzen scharreleieren en kooi-eieren dalen, is de verwachting.

Nu de ophokplicht in heel Nederland is opgeheven, zal de prijsdruk bij de scharreleieren iets afnemen. Toch zullen de noteringen ook komende week nog zakken. In de markt is te horen dat de prijzen nog altijd te hoog zijn. In de handel worden naar verluidt eieren verkocht voor bedragen die duidelijk onder de NOP-noteringen liggen. Ook de noteringen voor kooi-eieren zullen nog verder dalen, is de verwachting.

Fipronil-affaire
Vanuit de industrie worden minder eieren gevraagd dan de bedrijven nodig lijken te hebben. Het heeft er alles van weg dat gewacht wordt op lagere eierprijzen. Verder hebben de marktpartijen in deze tijd wat moeite met het inschatten van de marktsituatie, maar ook de blik vooruit is nog vertroebeld. De fipronil-affaire blijft de markt beïnvloeden, al gebeurt dit steeds meer op de achtergrond.

Prijs witte scharreleieren omlaag
De NOP2.0-richtprijs voor 100 bruine scharreleieren van 62/63 gram is met 57 cent gezakt naar € 7,52 en is zo bijna 50 cent lager dan een jaar geleden. De notering voor witte scharreleieren daalde met 55 cent naar € 7,33. De NOP-richtprijs voor 100 kooi-eieren in dezelfde gewichtsklasse staat na een prijsdaling van 32 cent op € 5,59. Na deze correcties is niet alleen de notering voor bruine scharreleieren lager dan een jaar geleden, ook witte scharreleieren en kooi-eieren leveren inmiddels minder op dan vorig jaar in deze week.

Prognose: prijsdalingen.

 
 

Inloggen op de ledenportal