Boerderij: Walloniƫ werkt aan kooiverbod

04-05-2018
Het landbouwministerie in Wallonië (België) werkt aan een dierenwelzijnscode, waar een verbod op kooihuisvesting voor de legpluimveehouderij onderdeel van uitmaakt.

De Waalse regering heeft ingestemd met de nieuwe welzijnsregels, die nu aan de Waalse Raad van State voorgelegd worden.

Als de regelgeving definitief wordt goedgekeurd, zal verrijkte kooihuisvesting verboden worden bij nieuwbouw. Uiterlijk in 2028 zouden bestaande kooibedrijven hun activiteiten moeten staken. Hun milieuvergunningen worden dan niet langer verlengd voor stallen met kooihuisvesting. Het plan betreft alleen verrijkte kooihuisvesting, niet koloniehuisvesting, aldus de Waalse landbouworganisatie Fédération Wallonne de l’Agriculture.

In Nederland wordt verrijkte kooihuisvesting vanaf 2021 verboden. Koloniehuisvesting blijft wel toegelaten. Duitsland verbiedt koloniehuisvesting voor legkippen vanaf 2025 (en in uitzonderlijke gevallen na 2028).

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal