Pluimveeweb: Bens verkleint risico’s met brandwerende maatregelen

14-05-2018

Haps, maandag 14 mei 2018

Met warmtesensoren, een brandwerende muur en met het brandwerende metaal promat als plafond in het eierlokaal verkleint Hugo Bens de brandrisico’s op zijn leghennenbedrijf in Haps (NB). Bovendien zorgt hij er dankzij deze maatregelen voor dat de gevolgen beperkter zijn bij een brand.

„Veehouders moeten bewuster zijn van de brandrisico’s op hun bedrijf”, stelt Bens. De vakgroepvoorzitter legpluimveehouderij van LTO/NOP bouwde vorig jaar een nieuwe leghennenstal. Hij nodigde voor de bouw van de nieuwe stal de brandweer en zijn verzekeringsagent uit om mee te denken om deze risico’s te verkleinen. Hij raadt iedere (pluim)veehouder dit te doen. „Dat kost je als veehouder niks, maar daardoor kun je de risico’s op een brand aanzienlijk verlagen.”

Lees het uitgebreide interview met Hugo Bens over brandrisico’s en mogelijke brandwerende maatregelen aanstaande zaterdag 19 mei in de regionale agrarische vakbladen Stal & Akker, Vee & Gewas, Veldpost en Agraaf. Klik hier om een gratis proefnummer voor één van deze agrarische vakbladen aan te

 
„Een elektrische storing is de belangrijkste oorzaak van een brand. Wij hebben naar aanleiding van het gesprek met de brandweer en onze verzekeringsagent alle ruimten waar elektrische schakelkasten en/of een meterkast bevindt, deze 60 minuten brandwerend gemaakt en warmtesensoren opgehangen die de temperatuur meten. Ik krijg een alarm op mijn mobiele telefoon als de temperatuur plotseling te hoog wordt. Dit kan namelijk op warmteontwikkeling als gevolg van een elektrische storing duiden. Zodoende kan ik meteen actie ondernemen en wellicht een grote brand voorkomen.”

In iedere technische ruimte hangt een warmtevoeler.

Bens houdt samen met zijn vrouw Rianne 110.000 scharrelleghennen in drie etage stallen op zijn leghennenbedrijf in het Brabantse Haps.

Ook boven de inpakker in het eierlokaal hangt een warmtevoeler.

Tot nu toe kreeg Bens nog geen alarm, van één van de warmtevoelers. „Stel dat ik dankzij de warmtevoelers één keer een alarm krijg en een grote brand voorkomen kan, dan kan ik vele kippenlevens redden.”

Het plafond van het eierlokaal en iedere technische ruimte bestaat uit het brandwerende Promatect platen, welke zijn samengesteld uit steenachtig materiaal. „De Promatect platen zijn minimaal 60 minuten brandwerend, waardoor een (kleine) brand minder snel uitbreid”, verklaart Bens.

De doorvoer van de eierband is zo klein mogelijk gemaakt door middel van Promatect platen.

In de spouw bij de doorvoer van de eierbanden zit bovendien opzwelbanden welke bij hitte sterk uitzetten en zo de doorvoer in de muur, bij brand afsluiten.

De pluimveehouder bouwde vorig jaar een nieuwe leghennenstal en koos voor een brandwerende muur.

„Dankzij 10 centimeter dik steenwol zijn de sandwichpanelen 60 minuten brandwerend.”

Het bedrijf van Bens is voorzien van een eigen brandput.

In het voerlokaal van iedere stal hangt een overzichtskaart, waarop de brandweer kan zien waar de brandput en de meterkast van iedere stal zit, zodat deze bij een brand sneller actie kan ondernemen.

Bens werkt op zijn eigen bedrijf niet met een centrale mestband. „Vanuit iedere stal hebben we een aparte mestband om de mest naar de loods te transporteren. Zo kan het vuur niet via de mestband van de ene naar de andere stal overslaan.”

Vlak na de ingebruikname van de nieuwe stal deed de lokale brandweer in Haps een oefening op het bedrijf van Bens. „We werken net als veel andere leghennenhouders met één centrale eierband die door een put naar het eierlokaal loopt. Wanneer er brand uitbreekt, spuit de brandweer eerst schuim in deze put om overslaan van brand van de ene naar de andere stal te voorkomen.”

Voor in iedere stal staat een haspel met een brandslang zodat Bens, zijn vrouw Rianne of hun medewerker zelf kan blussen bij een brand.

Als het gebruikte balkhout heeft een brandvertragende behandeling ondergaan.

De pluimveehouder nam vorig jaar een nieuwe stal in gebruik. In alle drie stallen werkt Bens met het natura step volièresysteem van Big Dutchman. „Eén systeem in alle drie stallen werkt het prettigst”, motiveert hij.

Bens werkt met één leeftijd op zijn bedrijf. „Qua diergezondheid werkt dat het prettigst. Tijdens het reinigen van de stallen kunnen we in alle stallen bloedluizen bestrijden zodat ze zich niet van een lege naar een stal met kippen kruipen.” Hij doet nog meer aan hygiëne. „Ik werk met een rode, blauwe en gele stal. Voor iedere stal heb ik een aparte kleur laarzen en overall. Iedereen moet zich omkleden om ziekteoverdracht te voorkomen. Ook moeten alle erfbetreders eerst douchen voordat ze één van de stallen betreden.”

Een robot zet de stapels eieren automatisch op een pallet in het eierlokaal.

Achter op zijn bedrijf staat de mestdroogtunnel. Hier droogt Bens de leghennenmest afkomstig van de mestbanden uit de drie stallen.

Het oude eierlokaal is nu ontvangstruimte. „Hier ontvangen we studenten maar ook politici of groepen burgers om hun uitleg te geven over ons bedrijf en de Nederlandse (leg)pluimveehouderij.”

Lees het uitgebreide interview met Hugo Bens over brandrisico’s en mogelijke brandwerende maatregelen aanstaande zaterdag 19 mei in de regionale agrarische vakbladen Stal & Akker, Vee & Gewas, Veldpost en Agraaf.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal