NieuweOogst: Britse boerenbond wil na Brexit nog bij COPA blijven

28-05-2018

De Europese boerenkoepel COPA beslist op 14 juni over het lidmaatschap van de Britse National Farmers Union (NFU). Volgens de statuten zou de NFU op 30 maart 2019, de datum van de Brexit, lid af zijn.

De besturen van COPA en coöperatiekoepel Cogeca stellen voor om de regel dat alleen organisaties uit EU-landen lid kunnen zijn, soepel toe te passen. Het is vrijwel zeker dat de NFU kan blijven tot het eind van de transitieperiode die volgt op het uittreden van Groot-Brittannië.

Volgens de laatste stand van de Brexit-onderhandelingen komt er een overgangsperiode tot 31 december 2020. Het lijkt echter niet onwaarschijnlijk dat Britse premier Theresa May daar nog eens twee jaar aan vast wil knopen.

Unanieme steun nodig
De NFU wil graag in Brussel vertegenwoordigd blijven tot alle banden tussen Groot-Brittannië en Europa zijn verbroken en alle zakelijke aspecten definitief zijn geregeld. Om de Britse boeren die extra periode te gunnen, is wel de unanieme steun van alle COPA-leden nodig.

De koepelorganisatie heeft zelf overigens ook belang bij een langer lidmaatschap van de NFU. Met ruim 370.000 euro per jaar levert die een belangrijke bijdrage aan de bekostiging van de gezamenlijke belangenbehartiging.

 
 

Inloggen op de ledenportal