NieuweOogst: FrieslandCampina vraagt om VLOG-melk

02-06-2018

Melkveehouders uit de omgeving van de kaasmakerijen in Born en Workum zijn door hun coöperatie FrieslandCampina gevraagd om boerderijmelk te gaan produceren volgens de Duitse standaard voor Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik (VLOG).

Dit om te kunnen voldoen aan de Duitse marktvraag naar Nederlandse kaas waarin melk is verwerkt van koeien die een gentechvrij rantsoen krijgen en worden geweid.

'Door snel in te spelen op de vraag naar kaas gemaakt volgens de VLOG-standaard heeft FrieslandCampina zijn positie op de Duitse markt verstevigd', zegt Fridjov Broersen, Managing Director Cheese Retail Europe. 'Omdat de vraag van Duitse klanten naar deze kaas groeit, hebben we meer ledenmelk nodig die voldoet aan de specifieke eisen die aan de productie van deze melk worden gesteld.'

Kaasmakerijen
Vorig jaar zijn 183 leden-melkveehouders in een pilot gestart met de productie van melk volgens de Duitse VLOG-standaard. FrieslandCampina speelt met de productie van kaas geproduceerd volgens deze standaard in op ontwikkelingen in de Duitse markt.

Deze kaas volgens VLOG-standaard wordt op dit moment gemaakt in de kaasmakerijen in Workum en Steenderen. 

Voorwaarden
VLOG is een Duitse vereniging die verantwoordelijk is voor de certificatie en uitgifte van het 'Ohne Gentechnik'-label. VLOG-certificering richt zich op de volledige keten van voerstromen, melkveebedrijf, transport, zuivelverwerking tot aan het winkelschap.

Het doel is om levensmiddelen te produceren zonder het gebruik van genetisch gemodificeerde organismes. Belangrijke voorwaarden om aan de VLOG-standaard te voldoen is dat deelnemende melkveehouders hun koeien een gentechvrij rantsoen voeren.

Weidegang
Aanvullend moeten de deelnemers volledige weidegang op hun bedrijf toepassen. Tevens moet de zuivelverwerker deze melk in een aantoonbare gescheiden melkstroom verwerken.

Op basis van deze voorwaarden heeft FrieslandCampina een groep leden-melkveehouders geselecteerd en benaderd die in beginsel in aanmerking komen voor de productie van melk volgens de VLOG-standaard.

Hoeveel leden uiteindelijk zullen overgaan op de productie van boerderijmelk volgens de VLOG-standaard is nog niet bekend.

 
 

Inloggen op de ledenportal