NieuweOogst: Schouten wijst uitstel snavelbehandeling af

06-06-2018

Het is vanaf 1 september niet langer mogelijk om snavels bij pluimvee te behandelen. Landbouwminister Carola Schouten wijst het verzoek vanuit de sector voor vijf jaar uitstel af.

Het verbod gaat pas in 2019 in voor leghennen en moederdieren van trager groeiende vleeskuikens. En er komen uitzonderingen voor kalkoenen, hanen en legouderdieren. Een en ander betekent dat per 1 januari 2019 voor ongeveer voor 90 procent van alle pluimvee een verbod op snavelbehandeling geldt. Partijen uit de pluimveesector hadden gevraagd om het verbod nog vijf jaar uit te stellen.

Maar Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat nu al ongeveer 70 procent van de leghennen niet meer wordt behandeld. Dat komt door de marktvraag vanuit Duitsland. 'Ik acht het vanuit dierenwelzijnsoogpunt verantwoord om het verbod voor deze groep in te laten gaan. Ook in andere landen worden leghennen onbehandeld gehouden.'

Uitzondering
Voor een aantal groepen dieren komt er een uitzondering. Daarmee volgt Schouten het advies van de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee. Het gaat om kalkoenen en om legouder en - grootouderdieren, de moederdieren van trager groeiende vleeskuikens en de vaderdieren uit de vermeerderingssector. Voor deze dieren wordt het verbod op snavelbehandeling vijf jaar uitgesteld.

Ook voor eendagskuikens die bestemd zijn voor export komt er een vrijstelling. In Nederland worden de dieren op jonge leeftijd aan de snavel behandeld door de relatief weinig invasieve infraroodmethode. Deze methode kan alleen bij heel jonge kuikens worden toegepast.

Diervriendelijk
Wanneer onbehandelde eendagskuikens worden geëxporteerd, zullen zij deels alsnog in het land van bestemming worden behandeld, maar dan met een heet mes of in sommige gevallen zelfs met een zijkniptang. Deze methoden zijn veel minder diervriendelijk. De minister vindt dat zij de verantwoordelijkheid moet nemen voor deze dieren, ook al blijven ze niet in Nederland.

Overigens is de vrijstelling niet voor alle te exporteren eendagskuikens nodig. Ongeveer 13 miljoen van de 44 miljoen geëxporteerde eendagskuikens worden nog aan de snavel behandeld. Wellicht is het op termijn in steeds meer landen mogelijk om dieren met onbehandelde snavels te kunnen houden.

 
 

Inloggen op de ledenportal