Boerderij: Jan Wijnen stopt als voorzitter DEP

08-06-2018

Jan Wijnen uit Odiliapeel (N-Br.) stopt als voorzitter van de Coöperatie DEP. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 juni neemt hij afscheid van de coöperatie die hij zelf heeft opgericht.

Noud Beijer, vermeerderaar in Boven-Leeuwen (Gld.), wordt tijdens de ALV voorgedragen als nieuw DEP-bestuurslid. Het 5-koppige bestuur kiest 5 dagen later uit zijn midden een nieuwe voorzitter.

Mest geen afval maar een grondstof voor energie
Leden van DEP leveren mest voor de pluimveemestverbrandingscentrale BMC in Moerdijk. Wijnen was de grondlegger die onderneming die in september 2008 in gebruik is genomen.

Ruim 20 jaar geleden startte Jan Wijnen zijn strijd voor de bouw van een energiecentrale, met pluimveemest als brandstof. In zijn ogen lag daar voor een belangrijk deel de oplossing voor het mestoverschot. - Foto: Bert Jansen
Ruim 20 jaar geleden startte Jan Wijnen zijn strijd voor de bouw van een energiecentrale, met pluimveemest als brandstof. In zijn ogen lag daar voor een belangrijk deel de oplossing voor het mestoverschot. - Foto: Bert Jansen
In 2016 speelde Wijnen een belangrijke rol bij het afsluiten van nieuwe mestcontracten met DEP-leden, zodat BMC door kan tot 2030. “De centrale draait goed en mest is niet langer een afvalproduct, maar een grondstof voor een duurzame manier van energie opwekken. De leden zijn tevreden en hebben dat bekrachtigd door de aanvoer tot 2030 veilig te stellen. Dat is een mooi moment om het stokje over te dragen”, aldus de vertrekkende voorzitter.

BMC verwerkt 420.000 ton stapelbare pluimveemest per jaar. Dat 70 vrachtwagens per dag, een derde van de pluimveemestproductie in Nederland. DEP-leden leveren daar 80% van.

Aanvankelijk veel weerstand tegen verbranding
Ruim 20 jaar geleden startte Jan Wijnen zijn strijd voor de bouw van een energiecentrale, met pluimveemest als brandstof. In zijn ogen lag daar voor een belangrijk deel de oplossing voor het mestoverschot. Zijn ideeën stuitten in die tijd nog op veel weerstand. In november 2017 is aan Wijnen de ’Kip in Nederland Vernieuwingsprijs’ toegekend voor zijn doorzettingsvermogen bij de realisatie van de pluimveemestverbrandingscentrale. Pluimveemestverbranding heeft ruimte gecreëerd op de mestmarkt. Dit leidde tot lagere mestafzetkosten.

 
 

Inloggen op de ledenportal