Pluimveeweb: Fipronilmest mag worden verwerkt tot compost

11-06-2018

maandag 11 juni 2018

Voorraden pluimveemest, die verontreinigd zijn met minder dan 30 microgram fipronil per kilo, mogen onder voorwaarden tijdelijk op één centrale locatie worden gehomogeniseerd met schone mest en verder worden verwerkt tot compost. Dat meldt de Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten heeft besloten ook besloten om de eerder gecommuniceerde normen voor fipronil en amitraz in pluimveemest te formaliseren door middel van een wijziging van de Regeling dierlijke producten. Pluimvee-organisaties Avined, LTO/NOP, NVP en Meldpunt Fipronil zijn druk bezig geweest om te lobbyen voor een dergelijke regeling en boden eind april een protocol ter goedkeuring aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan voor het op te stellen voor het centraal ‘homogeniseren’ van fipronil-mest. Dat is nu door de minister goedgekeurd. Een van de problemen met fipronil besmette mest is dat het in principe alleen verband mag worden, maar de BMC Moerdijk heeft door onderhoudswerkzaamheden een achterstand in verwerking opgelopen.  
 
Homogeniseren van mest was een optie en na een eerste twijfel gaf ook de Europese Commissie in april aan dat ze geen bezwaar had tegen homogeniseren van fipronil mest. Het proces van homogeniseren en composteren van de pluimvee mest zal moeten plaatsvinden conform een door de NVWA goedgekeurd hygiëneprotocol.
De gehomogeniseerde mest kan alleen als compost worden afgevoerd als met een bemonstering en analyse van een geaccrediteerd laboratorium is gebleken dat de gehalten fipronil en amitraz in de mest zich onder de detectielimieten bevinden, waarna de mest als categorie 2- materiaal gebruikt kan worden. Gehomogeniseerde mest waarin toch nog gehalten boven de detectielimieten worden aangetroffen, moet alsnog worden verbrand.
 

Beeld:Susan Rexwinkel

 
 

Inloggen op de ledenportal