Boerderij: Automatisering NVWA kost € 59 miljoen extra

13-06-2018

De automatisering van de NVWA kost ruim 2,5 keer zo veel als vooraf ingeschat.

De begrootte kosten van € 36 miljoen worden overschreden met een bedrag van € 59 miljoen. De kosten voor de periode van 2014 tot en met 2021 worden nu begroot op € 95 miljoen. Dat blijkt uit een brief van minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

NVWA krijgt er jaarlijks € 25 miljoen bij
De extra kosten kunnen worden opgevangen binnen de begroting van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die van dit kabinet jaarlijks €25 miljoen extra krijgt om het toezicht te versterken. Dat geld was onder andere bestemd voor de automatisering en voor de aanstelling van extra inspecteurs. Daarover zijn afspraken gemaakt in het regeerakkoord.

Risicogericht werken
Het vernieuwde automatiseringssysteem moet informatie die bij inspecties en controles wordt verzameld beter ordenen en beschikbaar maken. Het systeem vormt de basis voor risicogericht werken, waarbij controles en inspecties vooral gericht zijn op bedrijven met de grootste kans op overtredingen.

Andere financiële risico’s kunnen oplopen tot € 22 miljoen
Ook op andere terreinen dan automatisering loopt de NVWA financiële risico’s, die kunnen oplopen tot € 22 miljoen. De minister bekijkt samen met de NVWA hoe reëel die risico’s zijn, of de kosten ook daadwerkelijk gemaakt moeten worden en hoe de omvang daarvan kan worden verkleind.

Project duurt langer dan verwacht
De ontwikkeling van de ICT bij de NVWA neemt ook meer tijd in beslag dan aanvankelijk de bedoeling was. Het project zal niet in 2020 worden afgerond, maar op zijn vroegst na 2021.

In 2017 bleek al dat de automatiseringskosten niet binnen de begroting bleven. Toen moest het ministerie al een extra bedrag van € 16 miljoen uittrekken voor de invoering het het nieuwe ICT-systeem, onder andere voor de opleiding van medewerkers.

 
 

Inloggen op de ledenportal