Boerderij: Canadezen bezig met nieuwe detectiemethode vogelgriep

15-06-2018

Wetenschappers werken aan een betere opsporing van vogelgriep bij wilde vogels.

Canadese wetenschappers werken aan een nieuwe monitoringssysteem dat moet helpen de surveillance op vogelgriepvirus in de natuur te verbeteren. Daarbij worden niet direct monsters genomen van wilde watervogels, maar van slib en modder in drassige en/of waterrijke gebieden waar die vogels zich bevinden.

Sneller waarschuwen
Het probleem met monitoring van levende wilde watervogels is dat daarbij maar heel zelden hoogpathogeen vogelgriepvirus gevonden wordt. Maar, daar kan niet zomaar de conclusie uit getrokken worden dat het virus niet in de omgeving aanwezig is, omdat de monitoringsvorm zich beperkt tot individuele dieren. Volgens de wetenschappers kan met de nieuwe methode een veel beter early warning-systeem opgezet worden, zodat pluimveebedrijven eerder gewaarschuwd zouden kunnen worden als er hoogpathogeen vogelgriepvirus in hun directe omgeving aanwezig is.

Lokale surveillanceprogramma
De wetenschappers hebben tijdens vogelgriepuitbraken in Brits-Columbia in 2014/2015 monsters genomen in waterrijke gebieden in de directe omgeving van besmette bedrijven en concludeerden dat hierbij veel meer monsters positief bleken voor vogelgriepvirus dan naar boven komt tijdens de monitoring van wilde vogels. De onderzoekers gaan nu in een nieuw project kijken hoe de technologie daadwerkelijk in het lokale surveillanceprogramma toegepast kan worden.

 
 

Inloggen op de ledenportal