Pluimveeweb: Skal: 'gebruik fipronil ook voor ons niet waarneembaar'

21-06-2018

Zwolle, woensdag 20 juni 2018
aangepast: donderdag 21 juni 2018

De controle-organisatie voor biologische productie Skal is het niet eens met de suggestie dat als de Skal-inspecteurs hun werk beter hadden gedaan, de fipronilcrisis minder groot zou zijn geweest. „De niet-toegestane toevoeging van fipronil was ook voor ons onbekend en niet waarneembaar."

Dat meldt Skal in een reactie op de berichtgeving van voedselwaakhond foodwatch dat het toezicht op biologische leghennenhouders faalde. De suggestie dat er sprake is van grootschalig illegaal gebruik van bestrijdingsmiddelen in de biologische pluimveebedrijven is onjuist, stelt Skal. Biologische bedrijven die slachtoffer zijn geworden van ChickFriend zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geblokkeerd. Eieren met een te hoge concentratie fipronil zijn daarna niet meer op de markt gekomen.

Skal heeft wel op een aantal punten de aandacht verscherpt. Zo wordt tijdens de inspecties aandacht besteed aan het juist geregistreerd zijn van reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Ook werkt Skal met de NVWA aan verbetering van de onderlinge samenwerking om in de toekomst sneller op te kunnen treden.

Om het voor de biologische pluimveehouders duidelijker te maken welke middelen voor stalontsmetting en bestrijding van bloedluis ze kunnen gebruiken, ontwikkelt Skal samen met College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) een lijst waarop de productnamen staan van geregistreerde middelen. Skal doet verder geen mededelingen tot het uitkomen van het rapport van de commissie Sorgdrager.

Tekst:Tom Schotman & Skal

 
 

Inloggen op de ledenportal