NieuweOogst: Sorgdrager presenteert 25 juni fipronilrapport

20-06-2018

Winnie Sorgdrager presenteert maandag 25 juni haar rapport over de oorzaken en de aanpak van de fipronilcrisis. Dat is een half jaar later dan aanvankelijk gepland.

Eind augustus gaf de toenmalig minister van Economische Zaken, Henk Kamp, opdracht voor een grondig onderzoek naar de fipronilcrisis in de legpluimveehouderij. Daarvoor werd een speciale commissie ingesteld onder leiding van voormalig Justitieminister Sorgdrager.

Zij zegde toe dat het onderzoek nog in 2017 zou worden afgerond. Uiteindelijk bleek dat niet haalbaar, de opdracht vergde veel meer tijd dan gedacht. Het lukt nu echter wel om het eindrapport te presenteren voordat de Tweede Kamer begin juli aan de zomervakantie begint.

Plenair Kamerdebat
Op voorstel van de ChristenUnie zal het parlement een plenair debat wijden aan de uitkomsten. Daarin worden ook recente ontwikkelingen meegenomen als het bericht dat de controlerende instanties hebben verzuimd pluimveehouders te waarschuwen dat het ontsmettingsmiddel Dega-16 fipronil bevatte.

Voordat het debat plaatsvindt, wil de Kamer een brief van de regering met een reactie op de conclusies van de commissie Sorgdrager.

 
 

Inloggen op de ledenportal