Pluimveeweb: Ministers Schouten en Bruins gaan aanbevelingen Sorgdrager opvolgen

26-06-2018

De aanbevelingen om de voedselveiligheid verder te versterken worden opgevolgd. Dat schrijven de ministers Bruins voor Medische Zorg en Sport en Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. De commissie Sorgdrager heeft volgens beide ministers een grondige analyse gemaakt van de wijze waarop de fipronilcrisis is afgehandeld en spreekt alle betrokkenen aan op hun functioneren.

De fipronilcrisis heeft zwakheden in het systeem van wetgeving en toezicht op de voedselveiligheid zichtbaar gemaakt. De commissie geeft volgens beide ministers aan dat de waarborgen voor voedselveiligheid ontoereikend zijn en acht verbeteringen dringend nodig. De ministers zijn het eens met de commissie dat zij meer regie moeten nemen op het gebied van voedselveiligheid, bijvoorbeeld om te zorgen dat het bedrijfsleven de zelfregulering versterkt.

Onvoldoende waarborg
De commissie constateert dat het startpunt voor verbetering ligt bij besef van bedrijven van het belang voor voedselveiligheid van het eigen handelen. De private kwaliteitssystemen bieden onvoldoende waarborg. De recente adviezen van de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen zijn een goede stap vooruit, erkent het kabinet. De ministers maken hierover afspraken met de eiersector en bespreken daarbij ook de hiaten in kennis over voedselveiligheid in de sector. Ook maken ze afspraken over het advies van de commissie aan de eiersector om meer aandacht te besteden aan de bestrijding van voedselfraude. Dit door meer gerichte controle hierop en een meldplicht bij vermoedens van fraude of misleiding.

Chief Food Safety Officer
De ministers volgen het advies op voor integratie van het publieke toezicht op de eiersector bij de NVWA. In Europees verband wordt gesproken over de aanstelling van een Chief Food Safety Officer. Bruins en Schouten willen hier niet mee wachten en gaan van start met het aanstellen van een Chief Food Safety Officer waarmee voedselveiligheid binnen de NVWA duidelijk wordt gepositioneerd.
Deze functionaris krijgt binnen de NVWA doorzettingsmacht en zal een verbindende rol spelen richting departementen, autoriteiten andere lidstaten en de Europese Commissie. Andere aanbevelingen van de commissie op het gebied van de NVWA zullen worden uitgevoerd als onderdeel van het lopende verbeterprogramma NVWA 2020. Op basis van de analyse komen de ministers met verbetervoorstellen betreffende rollen en verantwoordelijkheden van de departementen en de NVWA.

Tekst:Reinout Burgers

 
 

Inloggen op de ledenportal