Pluimveeweb: ‘Met zijn allen aan de slag’

28-06-2018

woensdag 27 juni 2018
aangepast: donderdag 28 juni 2018

„Het rapport van de commissie Sorgdrager ‘Onderzoek fipronil in eieren’ is een pittig maar goed verslag. We moeten met z’n allen aan de slag; zowel NVWA, overheid als pluimveesector.”

Dat stelt Eric Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP en legpluimveehouder in Ysselsteyn (Limburg). Hij zegt dat LTO/NOP de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager deelt. De NVP vermeldt op haar site het uitvoerige, 158 pagina’s tellende verslag, op hoofdlijnen te hebben bestudeerd en dat het antwoorden op veel vragen die lang onbeantwoord zijn gebleven, bevat.

Aanbevelingen
Veel van de aanbevelingen, die Sorgdrager richting sector doet, komen terug in het in mei gepresenteerde rapport ‘In actie voor de toekomst van het Nederlandse ei’ van de werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen. Daarmee heeft de eiersector al een belangrijke stap gezet. Deze werkgroep doet 22 aanbevelingen om de voedselveiligheid in de eierketen te waarborgen en te verhogen.
„De communicatie tussen overheid en NVWA moet verbeterd worden; LNV moet duidelijk aangeven wat de taak van de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit is, niet alleen betreffende fipronil. Beleidsdiscussies moeten we met LNV voeren; mogelijkheden om de naleving van regels te verbeteren bespreken we met NVWA, die dat vanuit handhaving constateert”, licht Hubers toe. Hij benadrukt dat de pluimveesector ook aan de slag moet. „We moeten laten zien dat we lering trekken uit de crisis en aan de slag gaan met de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager.”

NVP deelt op haar site mede dat de sector ook steken heeft laten vallen en onvoldoende heeft gekeken naar de activiteiten van Chickfriend en de risico’s van bloedluisbehandelingen heeft onderschat. Een pluimveehouder heeft drie mogelijkheden bij bestrijding van een levend organisme:

1.    Voorkomen: reinigen
2.    Bestrijden: biocide inzetten, ongeacht de samenstelling is een biocide een                               bestrijdingsmiddel en moet daarom een CTGB-toelating hebben.
3.    Genezen: geregistreerde diergeneesmiddelen inzetten.

Al in praktijk gebracht
De pluimveesector heeft, voordat het rapport uitkwam, al kritisch naar het eigen functioneren gekeken en de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen (WVZE) ingesteld. „Het meldpunt IKB waar pluimveehouders middelen aan kunnen geven waar ze argwaan bij hebben, is al meerdere keren gebeld. Er wordt momenteel een witte lijst met toegestane middelen opgesteld en SecurEgg is opgericht om vragen van pluimveehouders te beantwoorden. Stappen die we al hebben gemaakt in het borgen van de voedselveiligheid”, stelt Hubers. Vanaf medio oktober zal IKB verscherpte controles uit gaan voeren.
 
Via meldpuntikb@avined.nl of via 088-9984390 kunnen meldingen doorgegeven worden.

Schadevergoeding
Het rapport stelt dat iedereen, zowel de overheid, NVWA en de pluimveesector, steken heeft laten vallen. „Het lijkt ons dan ook eerlijk als iedereen meebetaalt aan de schade. Minister Schouten zegt tot nu toe geen schade te vergoeden. Misschien kan de uitkomst van dit rapport hierin verschil aanbrengen en hoeven we de rechtszaak tegen de NVWA niet af te wachten”, zegt Eric Hubers.

Lees hier het verslag van commissie Sorgdrager ‘Onderzoek fipronil in eieren’.

Tekst:Monique van Loon

 
 

Inloggen op de ledenportal