Boerderij: Vakantietijd en veel kleine eieren geven prijsdruk

13-07-2018

Zomerstemming op de eiermarkt. De verkoop van consumptie-eieren loopt terug omdat de zomervakantie begonnen is. Volgende week gebeurt hetzelfde in Noordrijn-Westfalen, een belangrijk afzetgebied voor Nederlandse eieren.

De afzet is overigens niet slecht; de industrie doet goed mee, waardoor de afzet redelijk is voor de tijd van het jaar. Het weer is ook geen spelbreker. De temperaturen zijn voor de dieren nog goed uit te houden. De houdbaarheid van eieren is altijd wat minder in de zomer, maar doordat de luchtvochtigheid laag is, schaadt het de kwaliteit van de eieren niet.

Groot aanbod
Het eieraanbod is groot. Vooral van kleine eieren. Het onderscheid in de prijs tussen zware en lichte eieren werd deze week opnieuw groter. De zware eieren bleven gelijk of stegen wat, terwijl de lichte inboeten in prijs. Dat is een afspiegeling van de markt in Noordwest-Europa. Ook uit Spanje en Polen krijgen handelaren veel kleine eieren aangeboden. Dat duidt erop dat er veel jonge hennen zijn opgezet. De verwachting is dan ook dat het eieraanbod ruim zal zijn aan het eind van het jaar.

Scharreleieren 12 cent goedkoper
Door de grote vraag van de industrie en de export zijn de prijzen in juni, tegen de verwachting in, flink gestegen. Die opleving is inmiddels gecorrigeerd. De NOP richtprijs voor kooieieren van 62/63 gram zakte deze week met 13 cent naar € 4,35 per 100. Scharreleieren verloren 12 cent. 100 bruine scharreleieren van dat gewicht brengen nu € 5,86 op.

Het grote eieraanbod in combinatie met de vakantieweken geeft druk op de prijs. Het is vooral de mate waarin de industrie blijft kopen die de hoogte van de prijs zal bepalen de komende week. Handelaren verwachten dat de prijscorrecties de komende tijd met kleinere stappen gaan.

Prognose: licht dalend

 
 

Inloggen op de ledenportal