Boerderij: Pluimveebestuurders maken toekomstvisie concreet

17-07-2018

Bestuurders van LTO/NOP en de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders (NVP) stellen een agenda samen voor verdere verduurzaming van de pluimveesector.

De verduurzamingsagenda bouwt voort op de in 2016 gelanceerde toekomstvisie van de pluimveehouderij. NVP-secretaris Aalt den Herder vertelt dat de vakbond de plannen in zijn toekomstvisie concreet gaan maken.

Reduceren emissie fijn stof
De verduurzamingsagenda is een selectie van thema’s die wordt uitgewerkt. 3 thema’s zijn benoemd. Een daarvan is reductie van fijnstofemissie. Dat is een pregnant thema, verklaart Den Herder, zeker ook bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het ministerie vindt het belangrijk dat de sector maatregelen tegen fijn stof treft.

Toekomstplannen uitwerken met LNV
De NVP-secretaris verklaart dat LTO/NOP en NVP het voortouw nemen bij de plannenmakerij. Ze nemen LNV mee in de uitwerking. Er wordt een externe deskundige aangetrokken die het proces begeleidt. Bij de uitwerking wordt ook een beroep gedaan op bedrijven in de periferie of op koepelorganisaties.

De verwachting is dat een halfjaar nodig is om de plannen uit te werken. Volgens Den Herder wil LNV ook graag op korte termijn duidelijkheid over de verdere verduurzaming van de pluimveesector. De NVP-secretaris hoopt dat met het uitgewerkte plan voor de lange termijn duidelijkheid komt voor pluimveehouders, zodat zij kunnen werken aan hun bedrijfsontwikkeling.

 
 

Inloggen op de ledenportal