NieuweOogst: Eieren blijven nogal duur in de supermarkt

19-07-2018

Er is geen rechtlijnig verband tussen de opbrengstprijs van eieren voor de pluimveehouder en de prijs van eieren in de supermarkt. De eierprijs voor legpluimveehouders is de afgelopen maanden hard onderuitgegaan. In de winkel is daar maar weinig van te merken.

De consument betaalt nog steeds veel voor eieren. Wie bijvoorbeeld bij supermarktketen Jumbo een doosje huismerkeieren met zes scharreleieren klasse M koopt, betaalt daar 1,59 euro voor, ofwel 26,5 cent per ei.

Vorig jaar stegen de eierprijzen na de zomer fors, toen het aanbod afnam door de fipronilcrisis. Ook de eierprijzen in de supermarkt schoten toen omhoog. Inmiddels is de eierproductie weer genormaliseerd en is de prijs voor de boer flink gezakt.

Winkelprijs hoger
Maar de winkelprijs is niet gedaald. Wageningen University & Research stelde vorige maand vast dat de consumentenprijs in april van dit jaar 18 procent hoger was dan een jaar eerder.

Supermarkten hebben een voorkeur voor stabiele prijzen
'Dat de prijs van eieren in de supermarkt in de loop van 2018 nauwelijks is veranderd, is opmerkelijk omdat de prijs af boerderij en ook de producentenprijs wel zijn gezakt', zegt Huib Silvis, onderzoeker bij Wageningen Economic Research.

Oorzaak
Wat de oorzaak is van het groeiende verschil tussen de boerenprijs en de winkelprijs, weet Silvis niet precies. 'Supermarkten hebben een voorkeur voor stabiele prijzen. Dat is in de loop der jaren wel gebleken.'

Volgens de onderzoeker komen supermarkten makkelijk weg met de hoge eierprijs die ze hanteren. 'De markt voor eieren is behoorlijk inelastisch. Dat wil zeggen dat de vraag naar eieren maar weinig verandert door prijswijzigingen. Consumenten blijven ook na een prijsverhoging net zoveel eieren kopen als daarvoor.'

Dat de prijzen van eieren in de supermarkten een eigen en stabiele ontwikkeling lijken te volgen ten opzichte van de rest van de bedrijfskolom (inpakstations en legpluimveehouders), blijkt ook uit een onderzoek van Wageningen University & Research enkele jaren geleden.

Concurrenten
Uit dit onderzoek naar de prijsvorming van voedsel kwam naar voren dat supermarkten meer letten op de prijzen van hun concurrenten dan op de prijzen van hun leveranciers.

Voor wat betreft de eieren betekent dit dat de winkelprijzen relatief stabiel zijn als die worden vergeleken met de prijzen die legpluimveehouders ontvangen.

Contracten
Pakstations sluiten contracten met supermarkten. Een supermarkt heeft vaak meerdere leveranciers. De contracten komen tot stand na een tender en hebben een looptijd van één jaar, maar ook overeenkomsten van drie of zes maanden zijn mogelijk.

De prijzen in de contracten kunnen gebaseerd zijn op de vrije marktprijs of er wordt een vaste prijs afgesproken voor de looptijd van het contract.

Prijsaanpassingen
Uit het onderzoek naar prijsvorming van Wageningen University & Research komt verder naar voren dat er bij eieren sprake is van asymmetrische prijsaanpassingen. Dat wil zeggen dat de prijs in de winkel sneller omhooggaat na een stijging van de inkoopprijs dan dat de consumentenprijs zakt na een daling van de inkoopprijs.

Deze gang van zaken is in het voordeel van supermarkten en in het nadeel van de inpakstations. In de verhouding legpluimveehouder-pakstation is volgens hetzelfde onderzoek wel sprake van een symmetrische prijsaanpassing.

Brutomarge fluctueert
Door de geschetste prijsvorming fluctueert de brutomarge op eieren bij supermarkten behoorlijk. Supermarkten verdienen bijna altijd redelijk aan eieren en soms veel.

 
 

Inloggen op de ledenportal