NieuweOogst: Alarm om hittestress in veehouderij

23-07-2018

Vanaf midden volgende week dreigt er ernstige hittestress in varkens- en pluimveestallen, die dagenlang kan duren. Dat blijkt uit de hittestress verwachting op de website van Voergroep Zuid.

Deze berekening is gebaseerd op de tiendaagse weersverwachting van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Voergroep Zuid geeft de verwachting weer voor vier locaties in Zuid-Nederland, Gilze–Rijen, Eindhoven, Ell en Volkel.

De inschatting van de relatieve luchtvochtigheid is cruciaal. De mate van hittestress bij mens en dier is namelijk niet alleen afhankelijk van de temperatuur, maar ook van de relatieve luchtvochtigheid (RV).

Recordlijn
In tegenstelling tot de temperatuur is de verwachting van de relatieve luchtvochtigheid niet extreem. De RV blijft rond de 60-70 procent schommelen, gemiddeld over het etmaal. Maar de verwachting van de maximumtemperatuur raakt dagenlang de recordlijn, blijkt uit het lange termijn weeroverzicht van het KNMI (zie grafiek).

Voergroep Zuid geeft varkenshouders bij zeer hoge hittestress onderstaande adviezen:

  • Check staltemperatuur en alarminstellingen meerdere malen per dag
  • Ga na of het gewenste ventilatieniveau gehaald wordt, zo nee, neem de oorzaak hiervan weg
  • Beperk stalbezoeken
  • Hokbezetting verlagen
 
 

Inloggen op de ledenportal